Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.
!
KURS
i regi av
Verdal historielag
OPPDATERT:
17.03.15
Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Aktivt søk etter kulturarven!


«Verdal Historielag er eit politisk nøytralt lag, som har til formål å arbeide fram sansen for, og kunnskapen
om historie og kulturminne i bygda.»
Se mer under Vedtekter.