Søk på historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Lokalhistorisk kart
for Verdal kommune.
Velg målestokk
1 : 5000.


Årbok 2009

Nyheter fra Verdal historielag

OPPDATERT:
14.02.2015

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Kurs i slektsgransking!!!

DATO
KURS BESKRIVELSE PARTNER KONTAKT OPPMØTE
FEB
2015
SLEKTSKURS
Se oppslag
Slekters gang. Metoder, tips, dokumentasjon Verdal Bibliotek
Verdal Historielag v/Slektsutvalget
Just Roar Wohlen
Slektsutvalget
Biblioteket
FEB
2012
SLEKTSKURS
Se oppslag
Slekters gang. Metoder, tips, dokumentasjon Verdal Bibliotek
Verdal Historielag v/Slektsutvalget
Agnes Solli
Slektsutvalget
Biblioteket
JAN
2011
SLEKTSKURS
Se oppslag
Slekters gang. Metoder, tips, dokumentasjon Verdal Bibliotek
Verdal Historielag v/Slektsutvalget
Agnes Solli
Slektsutvalget
Biblioteket
Ultimo oktober 2007
SLEKTSKURS
Slekters gang. Metoder, tips, dokumentasjon
Verdal Bibliotek
Verdal Historielag v/Slektsutvalget
Agnes Solli
Slektsutvalget
Biblioteket
           


Kurs i slektsgranskning våren 2012: Torleif Pedersen og Kitty Kvilt legger inn slektsdata i Brothers Keeper. Verdens mest brukte slektsprogram, som også finnes på norsk, tross det amerikanske navnet.

RÅD TIL SLEKTSGRANSKERE

 1. Skriv ned alle opplysninger du finner
 2. Skriv ned hvor du har funnet opplysningene
 3. Snakk med eldre slektninger - nå
 4. Ikke stol på alle kilder
 5. Vær systematisk
 6. Lær deg det grunnleggende
 7. Ikke bare hva, når og hvor, men også hvordan og hvorfor
 8. Vær ærlig
 9. Del kunnskapene med andre
 10. Ha det gøy

LENKER OM SLEKTSFORKNING
På hjemmesiden til www.slekt.no finner du flere detaljer om ovenstående punkter, lenker til relevante nettsteder, samt mye, mye mer om hordan du går fram dersom du ønsker å finne ut mer om slektsforskning.

SE OGSÅ
Kildestoff ved slektsgransking med tilknytning til Verdal (hentet fra Årbok 1989)