Vektergata - Verdalsøra

Gatearbeid på Øra i tjueårene

Av Sturla Rindsem (Hentet fra Årbok 1986)

Gatene på Øra var neppe verken verre eller bedre enn veiene ellers i bygda på denne tid, men vår og høst kunne det være nesten uframkommelig. Ja, så ille var det at folks kalosjer ble stående igjen i gjørma.

Først i tjueårene ble det imidlertid satt i gang noe arbeide i gatene, kanskje mest som nødarbeid grunnet den økende arbeidsløsheten etter den første verdenskrigen.

Spesielt godt husker jeg pukksetting og opparbeidelse av den gata som vi kalte "Apotekergata" (nå Vektergata). Den gikk fra gammelskolen og til den som idag heter Jernbanegata. Sett med nåtidens øyne var arbeidsmåten den gang kanskje litt primitiv. Etter at steinen var framkjørt med hest og opplagt med passe mellomrom langs hele gata, begynte et par mann å slå sund steinen med slegge.

Så satt det to-tre mann på hver sin spade med en sekk under seg, og med en steinhammer slo de pukk som ble lagt omhyggelig - i en viss tykkelse. Formann for arbeidslaget var Bernt Haug fra Stiklestad. Så mange meter om dagen ble det nok ikke, men se var heller ikke betalinga mere enn kr. 3,- tre kroner pr. dag.

Det var såvidt det ble råd til en bit skråtobakk fra butikken på hjørnet.


Vektergata
| [Lukk vindu]