Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget

Vi tar også i mot
gamle og nyere bilder
av gate- og veipartier, samt av
hus og bygninger. Sendes til

OPPDATERT:
27.03.2012

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: Åbovegen - Åsvegen

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Åbovegen NAVNSATT
HVOR Sandvika
OMRÅDE Grensen
STARTPUNKT Mellomriksveg over Kall fra Sandvika
NAVN Åkerbakkan
NAVNSATT
HVOR Helgådalen
OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Avkjørsel fra Helgådalsvegen
ENDEPUNKT Til vegs ende
NAVN Åkerhusvegen
NAVNSATT
HVOR Sjøbygda
OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Fleskhuskrysset
ENDEPUNKT Åkerhus
NAVN Åkervegen
NAVNSATT 20.05.1980
HVOR Baglan/Berg
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Baglanvegen
ENDEPUNKT Vinne barnehage (Nr. 1)
NAVN Årstadbakkan
NAVNSATT  
HVOR Vuku
OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Kryss Aunvegen / Nordenget
ENDEPUNKT Heimen Storhaugen
NAVN Åsan
NAVNSATT  
HVOR Inndalen
OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT Fra Fagerlivegen
ENDEPUNKT Vester-Åsan
NAVN Åsavegen
NAVNSATT  
HVOR Leksdalen
OMRÅDE Leksdalen
STARTPUNKT Avkjørsel Fiksevegen v/ Fiksekrysset, (Fylkesv. 165).
ENDEPUNKT Møte med Nye Skrovesvegen
NAVN Åsheimvegen
NAVNSATT  
HVOR Lysthaugen
OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Avkjørsel RV 72 Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT Riksveg 72
NAVN Åsvegen
NAVNSATT  
HVOR Trones OMRÅDE Trones
STARTPUNKT Sognan
ENDEPUNKT Blindveg
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>