Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget

Vi tar også i mot
gamle og nyere bilder
av gate- og veipartier, samt av
hus og bygninger. Sendes til

Ute i naturen kan
man få store naturopplevleser.
Går man i sentrum av
en by, er det sivilisasjonen en møter. Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert
gatehjørne i form
av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly,
Dagsavisen 13.10.07

OPPDATERT:
01.02.2010

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: Baglanvegen - Bårdshaugen

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Baglanvegen NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Sandstien i øst
ENDEPUNKT Jamtlandsvegen (Riksveg 72)
KJENTE BYGG

Coop Prix Vinne (i krysset Baglanvegen/Åkervegen sørvest for Vinne skole). Vinne postkontor og Vinne filial av Verdal Sparebank holdt til i samme bygg fra slutten av 1970-åra til uti 1980-åra.
NAVN Baglbakken
NAVNSATT
HVOR Vinne OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel fra Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT Opp til Baglan
NAVN Bakkaberget
NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Bergshaugen
ENDEPUNKT Blindveg mot sørøst
NAVN Bakkegata
NAVNSATT
HVOR Øra OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel Jernbanegata
ENDEPUNKT Blindveg
KJENTE BYGG Verdalsøra barneskole (Nr. 2)
NAVN Balders veg
NAVNSATT
HVOR Lysthaugen
OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Avkjørsel Åsheimvegen
ENDEPUNKT Blindveg i sørvest
NAVN Barlivegen
NAVNSATT  
HVOR Lysthaugen
OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Avkjørsel Lysthaugvegen
ENDEPUNKT Blindveg i nordøst
KJENTE BYGG Ness oppvekstsenter og Ness barnehage (Nr. 2)
NAVN Bergshaugen
NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Fra Baglanvegen i nord
ENDEPUNKT Rundt hele Bergshaugen
NAVN Bergsmyr
NAVNSATT
HVOR Brannan
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Baglanvegen
ENDEPUNKT Blindveg i retning øst
NAVN Bergstuvegen
NAVNSATT
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Tangenvegen
ENDEPUNKT Tangenvegen
KJENTE BYGG
Bergstua - revet i 1961-1962
«Opprinnelig var Bergstua en av flere husmannsplasser under gården Rokne i Frol, og lå på Mule ...». «Ole [Trondsen Roknesvald, sønn av Trond Bergstuen] rev huset ca 1860 og fraktet det til Ørmelen på kjelke.»… «Årsaken til flyttingen var nyvegen som var i anmarsj over Sætersmyrene (åpnet 1865).» … «På Ørmelen ble det bygslet en ny husmannsplass under gården Mikvold (Gårdsbua), som på den tiden eide det meste av Ørmelen. Plassen hette egentlig Mikvoldsvald, men navnet Bergstua flyttet - i likhet med nissen - med på lasset.»
Les mer om husmannsplassen, folket der og «gammel-Mela» i artikkelen, «Bergstua - Sandheim, gnr. 18 bnr. 48», av Arnhild Brustad (den siste Bergstu-ungen)» i Årbok 2000.
NAVN Bjørgaveien
NAVNSATT
HVOR Sjøbygda
OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Avkjørsel fra E6 Bjørga
ENDEPUNKT Møte med Leklemsvegen
NAVN Bjørgveien
NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Inndalen
OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Fra Halsetbakkan
ENDEPUNKT Til Bjørgan
NAVN Bjørktun
NAVNSATT 21.02.1973
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Tangenvegen i nord
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Bjørkvegen
NAVNSATT
HVOR Ørmelen
OMRÅDE mela
STARTPUNKT Like sør for Bjørktun, Tangenvegen i nord
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Bjørstadvegen
NAVNSATT
HVOR Volden
OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Går fra Helgådalsvegen
ENDEPUNKT Bjørstad
NAVN Blokkovegen
NAVNSATT 19.03.2004
HVOR Volden
OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Fra Helgådalsvegen
ENDEPUNKT Blokkotjern
TIDLIGERE NAVN Blokkotjønna
NAVN Blommen
NAVNSATT
HVOR Stiklestad
OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Avkjørsel fra Leirådalsvegen
ENDEPUNKT Blommen skisenter
NAVN Blåhaugen
NAVNSATT
HVOR Vuku
OMRÅDE Vuku
STARTPUNKT Avkjørsel fra Moanvegen
ENDEPUNKT Blindveg i nordvest
NAVN Bollgardsletta
NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Vuku
OMRÅDE Vuku
STARTPUNKT Avkjørsel fra Østnesbakkan v Austnes
ENDEPUNKT Bollgarden
NAVN Borgagropa
NAVNSATT
HVOR Garpa
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel til høyre fra Volhaugvegen mot nordøst
NAVN Brannanvegen
NAVNSATT 21.02.1973
HVOR Brannan
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Sandstien i sørvest
ENDEPUNKT Blindveg mot øst
NAVN Bredingsberg
NAVNSATT
HVOR Vuku Se bilde(r)
OMRÅDE Vuku
STARTPUNKT RV 757, fra sentrum Vest
ENDEPUNKT RV757 Ekerbakken, Skolen
KJENTE BYGG
Vuku oppvekstsenter (Nr. 48)
NAVN Bregnevegen
NAVNSATT
HVOR Ydsedalen
OMRÅDE Ydsedalen
STARTPUNKT Symrevegen
ENDEPUNKT Blindveg i nordøst
NAVN Brekka
NAVNSATT
HVOR Ulvilla
OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Avkjørsel fra Ulvillvegen
ENDEPUNKT Holmlia
NAVN Brennevegen
NAVNSATT
HVOR Ørin
OMRÅDE Industriområdet
STARTPUNKT Russervegen i øst
ENDEPUNKT Neptunvegen i vest
KJENTE BYGG Lafopa Industrier (Nr. 5), Rørleggern Verdal AS (Nr. 7)
NAVN Brinken
NAVNSATT 08.11.1983
HVOR Kirkehaug
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Stiklestad allé i sør
ENDEPUNKT Ender blindt nordøst for Haug
NAVN Bruksvegen
NAVNSATT
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Sagstuvegen i sør
ENDEPUNKT Sagstuvegen i nord
NAVN Brygga
NAVNSATT 29.03.1989
HVOR Øra
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Hynnehjørnet/Smedveita
ENDEPUNKT Ut mot elva - mot sør
NAVN Bråttåvegen
NAVNSATT
HVOR Inndalen
OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT Kryss Fagerlivegen på sydsiden av Inna
ENDEPUNKT Bråttån
NAVN Bureisarvegen
NAVNSATT
HVOR Raset
OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Fra Torget (Raset)
ENDEPUNKT Til heimen Rognstad
NAVN Busetvegen
NAVNSATT
HVOR Leksdalen
OMRÅDE Leksdalen
STARTPUNKT Avkjørsel Leksdalsvegen syd for Bunes
NAVN Buvollen
NAVNSATT
HVOR Stiklestad
OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Avkjørsel fra Leirådalsvegen
ENDEPUNKT Haugan
NAVN Byahøgda
NAVNSATT
HVOR Vinne
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Fra Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT Baglan
NAVN Byggmestervegen
NAVNSATT
HVOR Ørin
OMRÅDE Industriområdet
STARTPUNKT Neptunvegen
ENDEPUNKT Blindveg mot øst
NAVN Bærivegen
NAVNSATT 07.02.2006
HVOR Baglan/Berg
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Fra Flåttavegen
ENDEPUNKT Forbi Berg til Granittvegen
TIDLIGERE NAVN Berivegen
NAVN Bårdshaugen
NAVNSATT
HVOR Trones
OMRÅDE Trones
STARTPUNKT Fra Sognan
ENDEPUNKT Blindveg
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>