Startsiden
<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

 

OPPDATERT:
01.02.2010

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: Dag Ringsons Gate - Dyrholtet

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Dag Ringsons Gate NAVNSATT
HVOR Melan OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Arnljotsgate mot nordvest
ENDEPUNKT Blindveg
KJENTE BYGG
PERSONEN BAK

Dag Ringson d.y. var hærmann i hæren til Olav den hellige og var med i slaget på Stiklestad. Kilde: Personer i kongesagaen, av Snorre
NAVN Dalan
NAVNSATT
HVOR Leksdalen OMRÅDE Leksdalen
STARTPUNKT Avkjørsel ved bro over Lundselva
ENDEPUNKT Gården Elvesveet
NAVN Dalbakkvegen
NAVNSATT
HVOR Ulvilla OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT
Avkjørsel fra Røesvegen
ENDEPUNKT
Møte med Røesvegen
NAVN Dillvegen
NAVNSATT
HVOR Vuku
OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT Steinsåkran v/ Stene nordre
ENDEPUNKT Dillan
NAVN Dyrholtet
NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel Kristensveg mot øst
ENDEPUNKT Blindveg
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>