Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget

Vi tar også i mot
gamle og nyere bilder
av gate- og veipartier, samt av
hus og bygninger. Sendes til

Ute i naturen kan
man få store naturopplevleser.
Går man i sentrum av
en by, er det sivilisasjonen en møter. Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert
gatehjørne i form
av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly,
Dagsavisen 13.10.07

OPPDATERT:
01.02.2010

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: E6 Bjørga - Eventyrvegen

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN E6 Bjørga NAVNSATT
HVOR Ørin OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Fra rasteplass i Bjørga
ENDEPUNKT Kommunegrensen
NAVN E6 Vinne
NAVNSATT
HVOR Vinne OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Kryss E6/Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT Kommunegrense (Rinnelva, Levanger kommune)
KJENTE BYGG
VERNEVERDIGE BYGG
.
NAVN Ebba Astrups park
NAVNSATT
HVOR Reinsholm OMRÅDE Verdalsøra
Ebba Astrup var barnehjemsbestyrer på Rostad gård, og ble kalt Mor Rostad. Astrup var hemmelig forlovet med Ole Richter som var norsk statsminister under Sverdrup - regjeringen, i Stockholm under svensk-norsk union i perioden 1884-88. Noen bilder og flere opplysninger finnes på Artemisias verden.
NAVN Edin Holmes Gate
NAVNSATT
HVOR Prærien
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Lektor Musumsgata i Øst
ENDEPUNKT Maritvoldgata i nord
Edin Holme (1865-1927, norsk forkynner og forfatter. Hans foreldre var Marthinus Jeremiasson (1823–96) og Ellen Marie Baardsdtr. Skjærseth (1823–1917), som var husmannsfolk under Holme i Verdal.
NAVN Einervegen
NAVNSATT  
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Avkjørsel Tangenvegen
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Ekerdalen
NAVNSATT 17.03.1982
HVOR Vuku
OMRÅDE Vuku
STARTPUNKT Avkjørsel fra Bredingsberg (skolen)
ENDEPUNKT Nersveet
NAVN Ekloa
NAVNSATT
HVOR Raset
OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Avkjørsel fra Vukuvegen
ENDEPUNKT Eklo
NAVN Elgfaret NAVNSATT  
HVOR Lysthaugen
OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Avkjørsel Åsheimvegen
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Elneshøgda
NAVNSATT
HVOR Volden OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Fra Helgådalsvegen
ENDEPUNKT Til avkjørsel mot sør
NAVN Elverumsvegen
NAVNSATT
HVOR Vinne
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel fra Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT Bruket Elverum
NAVN Elvevegen NAVNSATT
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT E757 ved Gamle Ørabrua i nord
ENDEPUNKT Antikvar Klüvers Veg i sør/Folkeparken
KJENTE BYGG «Vaade-kiosken» (Ved siden av Nr. 1, nedlagt og revet), Folkeparken
NAVN Eric Valnes Gate
NAVNSATT
HVOR Prærien
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Fortsettelse av Mikvollvegen i sør
ENDEPUNKT Prof Ryghs Gate i nord
Den svenske kirkemaleren Erik af Valne malte altertavle, takmalerier og prekestol i Vuku kirke. I Årbok 1952 kan du lese om «Bonden Eric Walne från Jämtland sogn - en svensk overmaler i Vuku kirke», av Ola Sæter. Valne malte også i Vinne kirke og ligger begravd på Vinne kirkegård.
NAVN Estvoldvegen NAVNSATT 28.01.2004
HVOR Reinsholm
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT
Fra vest mot Fæby
ENDEPUNKT
Fæby
TIDLIGERE NAVN Reinsholm
NAVN Eventyrvegen
NAVNSATT
HVOR Tvistvold
OMRÅDE Verdalsøa
STARTPUNKT Avkjørsel fra Gamle Kongeveg
ENDEPUNKT Blindveg i nordvestlig retning
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>