Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget

Vi tar også i mot
gamle og nyere bilder
av gate- og veipartier, samt av
hus og bygninger. Sendes til

Ute i naturen kan
man få store naturopplevleser.
Går man i sentrum av
en by, er det sivilisasjonen en møter. Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert
gatehjørne i form
av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly,
Dagsavisen 13.10.07

OPPDATERT:
27.03.2012

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: Fagerlibakken - Fætten

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Fagerlibakken
NAVNSATT
HVOR Forbregd/Lein
OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT Ringveg Nord
ENDEPUNKT
Blindveg i nordvestlig retning
NAVN Fagerlivegen
NAVNSATT
HVOR Inndalen
OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT Fra kryss sydsiden av Inna
ENDEPUNKT Fagerlia
NAVN Falkbanen
NAVNSATT 11.01.1989
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Lensmann Bentsens veg
ENDEPUNKT Arnstuvegen i Nordøst
NAVN Falkvegen
NAVNSATT 27.09.1980
HVOR Forbregd/Lein
OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT Avkjørsel fra Moholtvegen
ENDEPUNKT Blindveg mot nordvest
NAVN Fangevegen
NAVNSATT
HVOR Raset
OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Avkjørsel fra Rasvegen
ENDEPUNKT Årset
NAVN Feldmakervegen
NAVNSATT
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Krysset Prost Brants Veg/Gamlevegen i nord
ENDEPUNKT Tangenvegen i sør
KJENTE BYGG Ørmelen barnehage og Ørmelen grendehus (Nr. 16)
NAVN Ferjemannsvegen
NAVNSATT 23.05.2007
HVOR Ness
OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Kryss Skjørdalsskardet / Sundbyvegen
ENDEPUNKT Til elva
TIDLIGERE NAVN Ferimannsvegen 14.1.2002
NAVN Feskarvegen
NAVNSATT
HVOR Tinden
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Haakon den VII's alle sør for Moparken
ENDEPUNKT Spellåkeren i sør
NAVN Fiksevegen
NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Leksdalen
OMRÅDE Leksdalen
STARTPUNKT Sendesvegen/ Sendekrysset. ( v/ Aspheim fors.hus)
ENDEPUNKT Møte med Gamle Skrovesveg
NAVN Finstadgården
NAVNSATT
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
NAVN Fiolvegen
NAVNSATT
HVOR Ydsedalen
OMRÅDE Ydsedalen
STARTPUNKT Haakon den VII's allé i øst
ENDEPUNKT Kløvervegen i vest
NAVN Flata
NAVNSATT 08.11.1983
HVOR Kirkehaug
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Stiklestad allé
NAVN Flisa NAVNSATT 24.03.1987
HVOR Trones
OMRÅDE Trones
STARTPUNKT Avkjørsel fra Planken
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Flyvegen NAVNSATT  
HVOR Ørin
OMRÅDE Industriområdet
STARTPUNKT Havfruvegen i nord
ENDEPUNKT Soria Moria
Aker barnehage (Nr. 7), Verdal flyplass, eller Rinnleiret feltflyplass, pløyd opp og er i dag åker. Les mer i Årbok 2005, «Rinnleiret feltflyplass – Verdal flyklubb», av Arnold Grytbakk
NAVN Fløytarvegen NAVNSATT  
HVOR Tinden
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Rundkjøring Moeparken
ENDEPUNKT Rundkjøring Stiklestad allé
KJENTE BYGG
Hydro Texaco (Nr. 15)
NAVN Flåttåenget NAVNSATT
HVOR Vinne
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Fra Baglan
ENDEPUNKT Kryss nordøst Søraker, forbi Flåtten
KJENTE BYGG Kanutten barnehage (Nr. 38) Tidligere Vinne Skole og Verdal videregående skole)
NAVN Forbregdsmyra NAVNSATT
HVOR Stiklestad
OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Stiklestad allé, Tegleverket
ENDEPUNKT Til Forbregdsvegen
NAVN Forbregdsvegen NAVNSATT 27.09.1980
HVOR Forbregd/Lein
OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT Avkj.fra Leksdalsvegen (planteskolen)
ENDEPUNKT Møte med Volhaugvegen
KJENTE BYGG Leinsmyra jordsenter (Nr. 2 )
NAVN Forlandet NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Helgådalen
OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Fra Ottmovegen
NAVN Fredrik Nilssens Veg NAVNSATT 30.10.1978
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT
Gamle Ferjeveg
ENDEPUNKT
Mekals veg, ved sørlige enden av Ørabrua
Fredrik Nilssen var første forstander for Verdal Baptistmenighet, som startet i 1880. Visste du at han satt hele tre ganger i fengsel for sin tro? Gustav Vegelbo skrev en artikkel om Verdal Baptistmenighet sitt 100-årsjubileum i Årbok 1980.
NAVN Fridheimsgata NAVNSATT
HVOR Prærien
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Jernbanegata
NAVN Frydenlundgata NAVNSATT
HVOR Garpa
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel til begge sider fra Volhaugvegen
NAVN Furuvegen NAVNSATT
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Skogvegen i sørøst
ENDEPUNKT Over Tangenvegen i nordvest
NAVN Fæbyenget NAVNSATT
HVOR Fæby
OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
NAVN Fæbyvegen NAVNSATT 19.06.1998
HVOR Fæby
OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Fra Stiklestad allé RV 757
ENDEPUNKT Til Visøya/Fæby
NAVN Fætta NAVNSATT 19.06.1998
HVOR Fætten
OMRÅDE Vinna
STARTPUNKT Avkjørsel fra E6, Kjæran
NAVN Fætten NAVNSATT 19.06.1998
HVOR Fætten
OMRÅDE Vinna
STARTPUNKT Avkjørsel fra E6, Kjæran
ENDEPUNKT
.
KJENTE BYGG
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>