Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget

Vi tar også i mot
gamle og nyere bilder
av gate- og veipartier, samt av
hus og bygninger. Sendes til

Ute i naturen kan
man få store naturopplevleser.
Går man i sentrum av
en by, er det sivilisasjonen en møter. Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert
gatehjørne i form
av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly,
Dagsavisen 13.10.07

OPPDATERT:
29.05.2014

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune : Gamle ferjeveg - Guddingsmoen

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Gamle ferjeveg NAVNSATT 30.10.1978
HVOR Ørmelen Se tegning av Verdalsferga av Steinar Berg OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Langs Verdalselva, fra Tangenvegen i Nord
ENDEPUNKT E 757(gamle E6) i sørøst
KJENTE BYGG

Fra bryggene i Veita gikk det ferge over elva før den første brua mellom Øra og Ørmelen, Verdalsbrua, kom i 1870.

Fergene ble rodd, staket eller dradd - og kunne frakte personer, hester og vogner...


Den første brua var av tre og dagens bru i stål (Gammelbrua) kom i 1930-årene.

Ørmelen Bo- og helsetun (2). Getzgården også kalt «Verdalsgodset» - fikk navnet etter Anton Getz og hans sønn Johan Getz, født 1856 - og den som ble den mest framtredende leder av godset (Værdalsbruket). Johan var også engasjert i bygdas samfunnsliv og var bl.a. med å starte «Verdal Gammelhjem». I 1915 ble tidligere sjefsdirektør i Norges Bank, Knut Getz Wold født her. Han var sønn av Ella Getz og Trygve Wold som hadde kommet som lege til Verdal i 1909. Ella og Trygve ble gift i 1814. Trygve Wold praktiserte senere som distriktslege i Verdal fra 1936-1939 og bodde og hadde kontor på Sole

I 1984 fikk Byggmester Kolstad opsjon på å kjøpe gården og begynte å pusse opp den daværende tomme herskapsboligen samme høst. Den ene fløyen, Getz-fløyen ble ført tilbake til sin opprinnelige stand med spisesal, damesalong, herresalong og tårnbygg. Wold-fløyen ble modernisert med leiligheter, men eksteriørmessig bevart. Et dukkehus fra ca. 1900 fra Getzgården er nå restaurert og står nedenfor Molåna på Verdal museum på Stiklestad. Les mer i Årbok 2003, «Getzgården - En herskapsbolig i husmannsmiljø», av Willy Charles Pedersen.

VERNEVERDIGE BYGG
Getzgården
NAVN Gamle Jamtlandsveg
NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Inndalen OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT Fra Garnes gamle skole
ENDEPUNKT Til Jamtlandsvegen øst for Inna bro
BAKGRUNN

Heter det Jämtland eller Jamtland? Se mer under Jamtlandsvegen og artikkelen «Navneformer og kasus - noen betraktninger», av Knut Stiklestad, i Årbok 2000.
NAVN Gamle Kjæran
NAVNSATT 30.10.1978
HVOR Stamphusmyra OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel E72 i retning Vinne
ENDEPUNKT Blindvei i nordøst
NAVN Gamle Kongeveg
NAVNSATT 03.03.1967
HVOR Tvistvold
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Fortsettelse av Smedveita i sør
ENDEPUNKT Blindveg øverst i nordvestlig retning på Tvistvold
KJENTE BYGG
NAVN Gamle Prestegårdsveien
NAVNSATT
HVOR Stiklestad
OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Parkeringsplass utenfor Stiklestad kirke
ENDEPUNKT Møte med Rasvegen ved Augla
NAVN Gamle Skrovesvegen
NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Leirådalen
OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Kryss Aunflata og Nye Skrovesvegen
ENDEPUNKT Møte med Fiksevegen
NAVN Gamle Storgate NAVNSATT
HVOR Øra (Veita) Se tegning av Steinar Berg
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel fra E757 (Gamle E6) i sør
ENDEPUNKT Smedveita, Brygga, Jektmelen i nordvestlig retning
Rostadgården (- huser nå Verdal arbeiderparti nr. 6), Mobil-stasjonen (Nedlagt - nå Verdal Røde Kors), Kindberg-gården (8 - tidligere skysstasjon), Müller-gården (5 - Nervik bakeri, virksomheten flyttet til Tangenvegen), Vestheim (10 - Husumgården med diverse handelsvirksomhet og havn før Verdalsraset i 1893), Andersson-gården (7) - huset tidligere Verdal Vask og Renseri, som nå er flyttet til nr 18.

I Årbok 1978 har Solveig Ness fra Historielaget en detaljert oversikt om gårdene i Gamle Storgate i artikkelen «Litt mere fra Øra (1865 - 1900)»

VERNEVERDIGE BYGG
Rostadgården, Kindberggården, Vestheim (Husumgården)
NAVN Gamlevegen
NAVNSATT  
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Fortsettelse av Feldmakervegen fra vest
ENDEPUNKT
NAVN Garlivegen NAVNSATT
HVOR Inndalen
OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT Avkjørsel fra Skavhauggbakkan
ENDEPUNKT Garberg
NAVN Garnesmarka
NAVNSATT 30.10.1978
HVOR Garnesfeltet
OMRÅDE Inndalen
STARTPUNKT Avkjørsel Gamle Jamtlandsveg
ENDEPUNKT Blindveg/Boligfelt
KJENTE BYGG Garnes oppvekstsenter, Garnes barnehage og Inndal grendehus (Nr. 5)
NAVN Garpagata
NAVNSATT
HVOR Prærien
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Mikkvollvegen i vest
ENDEPUNKT St Olavs allé i sørøst
KJENTE BYGG Maritvold barnehage (Nr. 1). Gården bygget på 1600-1700-tallet.
VERNEVERDIGE BYGG

Maritvold (som nå er barnehage). Selve gården var opprinnelig en del av storgården Voll - som ble delt i fire på 1300-tallet: Storvoll (Mikvold), Neste Voll (Nestvold), Østvoll og Maritvold.
NAVN Getzvegen
NAVNSATT
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Arntstuvegen i nord
ENDEPUNKT Lensmann Bentsens Veg i sørøst
PERSONENE BAK Se Getzgården under Gamle Ferjeveg
NAVN Gjeilvolden NAVNSATT 27.09.1980
HVOR Forbregd/Lein OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT Avkjørsel Moholtvegen
ENDEPUNKT Ender blindt i nordvest
NAVN Glimmervegen
NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel fra Granittvegen
ENDEPUNKT Blindveg i sørvestlig retning
NAVN Granittvegen
NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Bergshaugen
ENDEPUNKT
Bærivegen i sørvest
NAVN Granlundvegen
NAVNSATT  
HVOR Vinne
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Sørakervegen
ENDEPUNKT Hallbakkan
NAVN Granvegen
NAVNSATT  
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Fra Skogvegen i sør
ENDEPUNKT Tangenvegen i nordvestlig retning
NAVN Gravin
NAVNSATT  
HVOR Lysthaugen
OMRÅDE Ness
NAVN Grensvegen
NAVNSATT
HVOR Volden
OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT
Nordkleiva
ENDEPUNKT Til Grensgårdene
NAVN Grunddalen
NAVNSATT
HVOR Vuku
OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Lite brukt veg mellom Øster Hellan og Vestgrundan
NAVN Grundenget
NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Vuku
OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Avkjørsel fra Helgådalsvegen
ENDEPUNKT Boligfelt
NAVN Grustaket
NAVNSATT 19.06.1998
HVOR Tinden
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Kvislavegen
ENDEPUNKT Ender blindt nord for Tindvegen
KJENTE BYGG
Tidligere lekeplass og fotballbane hvor bl. a. Tinnamesterskapet på ski og skøyter ble arrangert.
Etter at grusutaket, etter ca. 40 års drift, var over i begynnelsen av 1950-tallet, ble grustaket benyttet som lekeplass, fotballbane, skøytebane og ski-arena. Og mang en øra-gut har målt krefter med tinnaungan her. I dag er grustaket fylt igjen og bebygd med boliger. Mer finnes i Årbok 2000 i artikkelen «Grustaket på Tinna - En hyllest til verdens beste lekeplass», av Harald Lyng. Artikkelen finnes også på www.verdalsbilder.no. Søk på «Grustaket».
NAVN Guddingsbakkan
NAVNSATT
HVOR Vinne
OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Fra Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT Landfalløra
NAVN Guddingsmoen
NAVNSATT
HVOR Ness
OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Fra Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT
.
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>