Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget

Vi tar også i mot
gamle og nyere bilder
av gate- og veipartier, samt av
hus og bygninger. Sendes til

Ute i naturen kan
man få store naturopplevleser.
Går man i sentrum av
en by, er det sivilisasjonen en møter. Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert
gatehjørne i form
av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly,
Dagsavisen 13.10.07

OPPDATERT:
15.01.2018

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: Hallbakkan - Håkon Den Vii's Allé

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Hallbakkan
NAVNSATT
HVOR Vinne OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel fra Rindsemvegen og Storbakken
ENDEPUNKT Til kryss Reinslia
NAVN Hallemskorsen
NAVNSATT
HVOR Stiklestad OMRÅDE Stiklestad
STARTPUNKT
Vegkryss (Tidligere navn på boligfelt: Hallem)
NAVN Hallemsvegen
NAVNSATT
HVOR Stiklestad
OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Hallemskorsen
ENDEPUNKT Hallemsgjalet
NAVN Hallemsåsen
NAVNSATT
HVOR Stiklestad
OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Moholtvegen (Forbregd)
ENDEPUNKT Vannrenseanlegg
NAVN Halsanvegen
NAVNSATT
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Avkjørsel fra Magnus Den Godes Veg (E72)
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Halsetbakkan NAVNSATT
HVOR Leirådalen
OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Avkjørsel fra Leirådalsvegen (Reppe)
ENDEPUNKT Gården Voll
NAVN Hamnevegen
NAVNSATT
HVOR Ørin
OMRÅDE Industriområdet
STARTPUNKT Fra rundkjøring E72 (Magnus Den Godes Veg/Antikvar Klüvers Veg)
ENDEPUNKT Aker Kverner
KJENTE BYGG
NAVN Hanskemakargata NAVNSATT
HVOR Tinden
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Fra Sørgata i nord
ENDEPUNKT Hanskemakerbrua i sør
KJENTE BYGGSpinneriet eller Ullvarefabrikken som var det egentlige navnet. (Nr.2) Bygget i 1938. Var også et garveri i den sørøstlige delen av bygget. Idag er det leiligheter i gården. Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning As (15)
HISTORIEN BAK


«I manntallet for Verdal fra 1666 er det nevnt flere håndverkere som bodde på Verdalsøra. Felles for dem alle er at navnet på hver enkelts yrke er føyet til bak fornavnet - noen har med sitt farsnavn med - senending som et mellomnavn. Yrkesfordelingen var slik den gang: Oluf Jonsen Vever og Fergemann, Tor Nilsen Skredder, Hans Andersen Brygger og Amund Kipper. Kipper er det samme som bøkker eller lagger - altså en som framstiller tønner og kar og annen emballasje av trestaver.»

Les mer i artikkelen “På «jakt» etter hanskemakere og andre håndverkere” fra Årbok 1981 av Solveig Ness.
NAVN Hasselbakken
NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Bergshaugen
NAVN Haug
NAVNSATT 08.11.1983
HVOR Kirkehaug
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Stiklestad allé (E757) forbi Holmsveet
ENDEPUNKT Holmsveet i sørøstlig retning
NAVN Haugdal
NAVNSATT
HVOR Ullvilla
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Kryss Kjerkflata/Rosvollvegen
ENDEPUNKT Haugdal
NAVN Haugen
NAVNSATT
HVOR Helgådalen
OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Fra Helgådalsvegen
ENDEPUNKT Til Haugen
NAVN Haugslia
NAVNSATT
HVOR Kirkehaug
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT
Fra RV 757, Stiklestad Alle
ENDEPUNKT
Haugslia
NAVN Haugslivegen
NAVNSATT 30.10.1978
HVOR Garpa
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Volhaugvegen
NAVN Haugsvegen
NAVNSATT
HVOR Haug
OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Fra Stiklestad allé ved Haug
NAVN Haukåvegen
NAVNSATT
HVOR Haukå
OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Vistvik
ENDEPUNKT Kommunegrense
NAVN Haukåvegen
NAVNSATT
HVOR Haukå
OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Vistvik
ENDEPUNKT Kommunegrense
NAVN Havfruvegen
NAVNSATT 25.01.1989
HVOR Ørin
OMRÅDE Industriområdet
STARTPUNKT Krysset Melkevegen og Venusvegen
ENDEPUNKT Havfrua
NAVN Heggstadvegen
NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Stiklestad
OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Avkjørsel fra Gamle Prestgårdsveg
ENDEPUNKT Til Hagstad (Hegstadmarka)
NAVN Heggvegen
NAVNSATT 21.02.1973
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Avkjørsel Gamle Ferjeveg
ENDEPUNKT
Blindveg , tun i sørvestlig retning
TIDLIGERE NAVN Tindvedvegen
NAVN Helgådalsvegen
NAVNSATT
HVOR Helgådalen
OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Flydalen
ENDEPUNKT Grythullet bro i Kleppen
KJENTE BYGG


Volden skole (Nr. 542) Les i Årbok 2009 om «Helgådalsvegen 4. april i år» av Ragnhild Green Helgås - om oversvømmelse på fylkesveg 160 ved gården Bjartan, omtrent to kilometer vest for Skjækerfossen...
NAVN Hellbakkvegen
NAVNSATT 23.05.2007
HVOR Vuku
OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Avkjørsel fra Vukusletta
ENDEPUNKT Hjellan
TIDLIGERE NAVN Hjellbakkvegen
NAVN Hellemslia
NAVNSATT
HVOR Brannan
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Sandstien
ENDEPUNKT Blindveg i østlig retning
NAVN Hellmovegen
NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Helgådalen
OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Fra Helgådalsvegen ved Ørtugen
ENDEPUNKT Helmoen
NAVN Hofstadvegen
NAVNSATT
HVOR Leksdalen
OMRÅDE Leksdalen
STARTPUNKT Fra Leksdalsvegen ved Hofstad
NAVN Holmen
NAVNSATT 08.11.1983
HVOR Kirkehaug
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Holmsveet
NAVN Holmlibakkan
NAVNSATT
HVOR Ulvilla
OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Fra Holmlia
ENDEPUNKT Flyan
NAVN Holmsveet
NAVNSATT 08.11.1983
HVOR Kirkehaug
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Stiklestad allé (E757)
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Hubroberget
NAVNSATT
HVOR Forbregd/Lein
OMRÅDE Volhaugen
NAVN Huldrevegen
NAVNSATT
HVOR Tvistvold
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel Gamle Kongeveg
ENDEPUNKT
Blindveg i sørøstlig retning mot Nordlandsbanen
NAVN Husanvegen
NAVNSATT
HVOR Volhaugen
OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Minsåsvegen
ENDEPUNKT Husan
NAVN Husbyvegen
NAVNSATT 26.11.2001
HVOR Volhaugen
OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Minsåsvegen
ENDEPUNKT Gammel kretsgrense v/Gamle Kongeveg
TIDLIGERE NAVN Råalia
NAVN Høa Volhaugen
NAVNSATT
HVOR Volhaugen
OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Vester Volhaugvegen
ENDEPUNKT Gårdsbruket Høa
NAVN Høgøra
NAVNSATT 30.10.1978
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Avkjørsel Gamle Ferjeveg
ENDEPUNKT Munning av Verdalselva
NAVN Høysjøen
NAVNSATT
HVOR Volden
OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Fra Malsådalen
ENDEPUNKT Høysjøen
KJENTE BYGG
.
VERNEVERDIGE BYGG
.
NAVN Håkon Den VII's Allé
NAVNSATT
HVOR Øra
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Starter ved østsida av Ørabrua
ENDEPUNKT Kryss Ringveg Nord
KJENTE BYGGUtvalg på Øra: Selnes-gården (med Selnes-kiosken, gården brent ned og bygget opp igjen), Thorsen-gården (huset tidligere Thorsen slakteri og slakteriutsalg, Verdal Lensmannskontor - nå kun leiligheter), Grans mobilstasjon (nedlagt - huser nå Verdal Røde kors), Nervik-gården (tidligere bakeri og bakeriutsalg, og nedlagt frisørsalong: frisør Høyem - nå for det meste leiligheter), Berg-kiosken (revet, nå restaurant på tomta), Følstad-gården (før Grøtan glass, nå leiligheter), Wiseth-gården (før Wiseth foto), Olsen, Olsen gartneri (Smedveita 5), Risan-gården...
PERSONEN BAK


Haakon VII (1872-1957) var Norges konge fra 1905 til 1957. Han ble døpt Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel, men gikk under navnet Carl og var prins av Danmark.
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>