Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: Industrivegen - Interimsvegen

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Industrivegen NAVNSATT
HVOR Ørin OMRÅDE Industriområdet
STARTPUNKT Krysset Russervegen/Merkurvegen i øst
ENDEPUNKT
Mot fjorden i vest
KJENTE BYGG
Trones Bruk (Nr. 1), Byggmester Grande (Nr. 2), Byggmester Kvernmo (Nr. 8)
NAVN Innlegghaugen
NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Ulvilla OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Avkjørsel fra Ulvillvegen
ENDEPUNKT Innlegghaugen
NAVN Interimsvegen NAVNSATT
HVOR Ness OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Fra enden på Kålen
ENDEPUNKT Til vegen til Skjørdalsskardet

 

Har du opplysninger vi mangler, vennligst send en mail til i historielaget

Vi tar også i mot gamle og nyere bilder av gate- og veipartier, samt av hus og bygninger.
Sendes til

Ute i naturen kan man få store naturopplevleser. Går man i sentrum av en by, er det sivilisasjonen en møter.
Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert gatehjørne i form av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly, Dagsavisen 13.10.07

OPPDATERT: 01.02.2010

<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>