Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget

Vi tar også i mot
gamle og nyere bilder
av gate- og veipartier, samt av
hus og bygninger. Sendes til

Ute i naturen kan
man få store naturopplevleser.
Går man i sentrum av
en by, er det sivilisasjonen en møter. Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert
gatehjørne i form
av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly,
Dagsavisen 13.10.07

OPPDATERT:
01.02.2010

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: Kalv Arnesons Gate - Kåra

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Kalv Arnesons Gate NAVNSATT
HVOR Melan OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel Haakon den VII's allé
ENDEPUNKT Blindveg i nordvestlig og sørøstlig retning
PERSONEN BAK

Vikingehøvdingen Kalv Arneson var sammen med Tore Hund en av de som ga banesår til Olav Haraldsson på slaget på Stiklestad i 1030
NAVN Kalvmyra
NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Forlengelse av Kristens Veg
NAVN Karl Johans Klev
NAVNSATT 29. august 1835
HVOR Sul OMRÅDE Ådalsvollen - Sverige
STARTPUNKT Fra Jamtlandsvegen ved Ådalsvollen
ENDEPUNKT Mærraskalet
BILDER
Nedlagt mellomriksveg. Se mer på opplevverdal.no
PERSONEN BAK

Karl III Johan (1763-1844) var norsk og svensk konge frå 1818. I Sverige ble han kalt for Karl XIV Johan.
NAVN Karl Johans Veg
NAVNSATT
HVOR Brannan OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Vest for Trøa
ENDEPUNKT Ender blindt øst for Brannanvegen
PERSONEN BAK
Karl III Johan (1763-1844) var norsk og svensk konge frå 1818. I Sverige ble han kalt for Karl XIV Johan.
NAVN Karlgardsvegen
NAVNSATT
HVOR Sul
OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT Avkjørsel fra Jamtlandsvegen, Sul
ENDEPUNKT Vegende
NAVN Karmhusvegen
NAVNSATT
HVOR Leksdalen
OMRÅDE Leksdalen
STARTPUNKT Avkjørsel fra Leksdalsvegen ved Lund
ENDEPUNKT Gården Karmhus
NAVN Kassefabrikkvegen
NAVNSATT 28.01.2004
HVOR Øra
OMRÅDE Verdalsøra
KJENTE BYGG


Nord Suvenir (Nr. 5), A/S Verdal Kassefabrikk holdt til her 1920-1984, revet. Les mer i Årbok 2006, «Verdal Kassefabrikk fikk vel 60 leveår - Tre menn gikk i 1920 sammen og skapte mange solide arbeidsplasser», av Norodd Lyngsaunet.
TIDLIGERE NAVN Hartvig Lunds veg (4.12.2003)
NAVN Kila NAVNSATT 30.10.1978
HVOR Stamphusmyra
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel Ottersveg
ENDEPUNKT Ender blindt i nordøstlig retning
NAVN Kirkehaug NAVNSATT 08.11.1983
HVOR Kirkehaug OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Stiklestad allé
NAVN Kjerkbakken NAVNSATT
HVOR Vinne
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Nerby
ENDEPUNKT Vinne kirke
NAVN Kjerkflata
NAVNSATT
HVOR Vinne
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel Jamtlandsvegen ved Valstadmoen
ENDEPUNKT Veikryss Haugdal
NAVN Kjesbua
NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Ulvilla
OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Kryss Skavdalen / Kluksbakkan
ENDEPUNKT Gården Kjesbu
NAVN Kjæran
NAVNSATT
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
NAVN Kjærenget
NAVNSATT
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Bo-by`n kjøpesenter
KJENTE BYGG Bo-by`n kjøpesenter
NAVN Kjærhaugvegen
NAVNSATT
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Avkjørsel fra Magnus Den Godes Veg (E72)
NAVN Kleivdalsvegen NAVNSATT
HVOR Inndalen OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT Fra Stormoen
ENDEPUNKT Jamtlandsvegen (Kleiva)
NAVN Klokkarhaugvegen NAVNSATT
HVOR Stiklestad OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Kryss Augla
ENDEPUNKT Mogrenda
NAVN Kluksbakkan NAVNSATT
HVOR Ulvilla OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Kryss Vangstad / Ulvillberga
ENDEPUNKT Kryss Kjesbu / Skavdalen
NAVN Kløvervegen NAVNSATT
HVOR Ydsedalen OMRÅDE Ydsedalen
STARTPUNKT Avkjørsel Fiolvegen
NAVN Kokkvegen NAVNSATT 20.05.1980
HVOR Baglan/Berg OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel Baglanvegen
ENDEPUNKT
.
KJENTE BYGG
Vinne skole (Nr. 38)
NAVN Kolstadbakkan NAVNSATT
HVOR Volden OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Kolstadbakkan
ENDEPUNKT Kolstad
NAVN Kometvegen NAVNSATT 19.06.1998
HVOR Ørin OMRÅDE Industriområdet
STARTPUNKT Havfruvegen i sør
ENDEPUNKT Hamnevegen i nord
TIDLIGERE NAVN Havfruevegen
NAVN Kongsgård NAVNSATT 08.11.1983
HVOR Kirkehaug OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel Stiklestad allé
NAVN Konsul Moes Gate NAVNSATT
HVOR Øra OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Fra Minsaas plass
ENDEPUNKT Haakon den VII's allé
KJENTE BYGG «Håndverkeren», Verdal Håndverk og Industriforening (Nr. 1)
NAVN Konvallvegen NAVNSATT
HVOR Nordbergshaugen
OMRÅDE Ydsedalen
STARTPUNKT Avkjørsel fra Nordbergshaugvegen i retning sørvest
NAVN Korporal Skavhaugs Veg NAVNSATT
HVOR Ørmelen OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Avkjørsel Tangenvegen
ENDEPUNKT
.
TIDLIGERE NAVN Korporal Skavhoggs veg
NAVN Krikavegen NAVNSATT
HVOR Inndalen OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT Avkjørsel fra Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT Krika
NAVN Kristens Veg NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel Baglanvegen mot nord
ENDEPUNKT Kalvmyra
KJENTE BYGG Trollmora barnehage (Nr. 12)
NAVN Krokanvegen NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel Granittvegen
NAVN Kroken NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Øra OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Hanskemakergata
ENDEPUNKT Hanskemakergata
NAVN Kråksjøvegen NAVNSATT
HVOR Inndalen OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT Tar av fra Karl Johans veg
ENDEPUNKT Til Kråksjøen
NAVN Kulslibakkan NAVNSATT
HVOR Volden OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Fra Helgådalsvegen
ENDEPUNKT Kulsligårdene
NAVN Kvamslia NAVNSATT
HVOR Volhaugen OMRÅDE Sjøbygda-Volhaugen-Øra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Minsåsvegen
ENDEPUNKT Gammel kretsgrense v/gamle kongeveg
NAVN Kvellovegen NAVNSATT
HVOR Inndalen OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Avkjørsel fra Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT Kvello

NAVN Kvernmovegen NAVNSATT
HVOR Inndalen OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT Avkjørsel fra Jamtlandsvegen (Molla)
ENDEPUNKT Kvernmoen
NAVN Kvislavegen NAVNSATT 25.01.1989
HVOR Øra OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Rundkjørsel RV 757
ENDEPUNKT Tindvegen
NAVN Kålen NAVNSATT
HVOR Ness OMRÅDE Kålen
STARTPUNKT Fra Jamtlandsvegen ved Kålen
ENDEPUNKT Øst for Kålen
KJENTE BYGG Rundkjørsel fra Tronesvegen
NAVN Kåra NAVNSATT
HVOR Sjøbygda OMRÅDE Sjøbygda-Volhaugen -Øra
STARTPUNKT
.
ENDEPUNKT Avkjørsel fra Tronesvegen
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>