Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget

Vi tar også i mot
gamle og nyere bilder
av gate- og veipartier, samt av
hus og bygninger. Sendes til

Ute i naturen kan
man få store naturopplevleser.
Går man i sentrum av
en by, er det sivilisasjonen en møter. Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert
gatehjørne i form
av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly,
Dagsavisen 13.10.07

OPPDATERT:
01.02.2010

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: Landfallvegen - Løkkenvegen

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Landfallvegen NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Leirådalen OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Avkjørsel fra Vukuvegen
ENDEPUNKT Landfall
KJENTE BYGG
NAVN Landstadvegen NAVNSATT
HVOR Volhaugen OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Haukåvegen
ENDEPUNKT Skardsdalen
NAVN Langroa NAVNSATT 20.05.1980
HVOR Baglan/Berg OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel Åkervegen
ENDEPUNKT
.
NAVN Lavamoen NAVNSATT
HVOR Lysthaugen OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Avkjørsel fra Jamtlandsvegen (E72)
NAVN Leinsmoen NAVNSATT 26.11.1984
HVOR Forbregd/Lein OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT Avkjørsel Moholtvegen
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Leinstrøa NAVNSATT 26.11.1984
HVOR Forbregd/Lein OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT Avkjørsel Moholtvegen
ENDEPUNKT Solhaug i sørøst
NAVN Leira NAVNSATT 20.06.1995
HVOR Leirådalen OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT
Avkjørsel Aunflata
ENDEPUNKT
Boligfelt
NAVN Leirådalsvegen
NAVNSATT
HVOR Leirådalen OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Stiklestad
ENDEPUNKT Lundskin
NAVN Leklemsvegen NAVNSATT
HVOR Sjøbygda OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Fleskhusvegen
ENDEPUNKT Ved veibommen
NAVN Leklemsåsen NAVNSATT
HVOR Sjøbygda OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Minsåsvegen
ENDEPUNKT IBAS
KJENTE BYGG


IBAS varmebasseng, drives av Stiftelsen Innherred Bo- og Aktivitets- og Servicesenter. Anlegget ble bygget i 1935/1936 og het da Innherreds helseheim og var behandlings - senter for pasienter med tuberkulose (tæring) i perioden 1936-1961. Etter ombygging i 1961 fikk vi Innherred sykehjem fra 1962, og sykeheimen holdt på til 1988. Er nå ombygd til leilighetskompleks med felles aktivitetsrom og vaktmestertjeneste og kalles IBAS. Le mer i Årbok 2002: «Innherreds helseheim 1936-61», av Else Myhr.
NAVN Leksdalsvegen NAVNSATT
HVOR Stiklestad/Leksdalen OMRÅDE Leksdalen
STARTPUNKT Stiklestad
ENDEPUNKT Kommunegrense Steinkjer
KJENTE BYGG
NAVN Lektor Musums Gate NAVNSATT
HVOR Øra OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Nordgata i sør
ENDEPUNKT Prof Ryghs Gate i nord
NAVN Lennesvegen NAVNSATT
HVOR Ness OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT
.
ENDEPUNKT
.
NAVN Lensevegen NAVNSATT 11.05.1994
HVOR Tinden OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Nordlandsbanen
ENDEPUNKT Ny RV 757
NAVN Lensmann Bentsens Veg
NAVNSATT
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Arntstuvegen i nordøst
ENDEPUNKT Falbanen i sørvest
NAVN Lensmann Ryghs Veg
NAVNSATT 03.03.1967
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Feldmakervegen i vest
ENDEPUNKT Feldmakervegen i øst
NAVN Lerkevegen
NAVNSATT
HVOR Forbregd/Lein
OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT Avkjørsel Ringveg Nord
NAVN Lundskammen
NAVNSATT 05.05.1988
HVOR Leksdalen
OMRÅDE Leksdalen
STARTPUNKT Avkj. Fra Karmhusvegen til Boligfelt
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Lynghaugen
NAVNSATT
HVOR Trones
OMRÅDE Trones
STARTPUNKT Avkjørsel Pershaugen
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Lysthaugvegen
NAVNSATT 20.06.1995
HVOR Lysthaugen
OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Avkjørsel Jamtlandsvegen (E72)
NAVN Løkkenvegen
NAVNSATT
HVOR Brannan
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel Baglanvegen
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>