Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget

Vi tar også i mot
gamle og nyere bilder
av gate- og veipartier, samt av
hus og bygninger. Sendes til

Ute i naturen kan
man få store naturopplevleser.
Går man i sentrum av
en by, er det sivilisasjonen en møter. Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert
gatehjørne i form
av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly,
Dagsavisen 13.10.07

OPPDATERT:
27.03.2012

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: M. B. Landstads Gate - Måkevegen

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN M. B. Landstads Gate NAVNSATT
HVOR Prærien OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel Nordgata
ENDEPUNKT Fridheimsgata i nord
PERSONEN BAKMagnus Brostrup Landstad er en av de mest kjente kulturpersonligheter med røtter i Verdal, og for folk flest kjent som salmedikter og redaktør for den første salmeboken i norsk språkdrakt. Les mer på vår egen hjemmeside...
NAVN Magnus Den Godes Veg NAVNSATT
HVOR Ørmelen OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Gamle E6 over Ørmelen mot Øra
ENDEPUNKT
Jamtlandsvegen
KJENTE BYGG
B.T.B. sentret (Nr. 4), Midt-Norsk Betong Verdal (15)
PERSONEN BAK Magnus den gode var sønn av Olav Haraldsson, helgenkongen = Olav den hellige
NAVN Major Coldevins Veg NAVNSATT
HVOR Ørmelen OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Antikvar Klüvers Veg
ENDEPUNKT
.
NAVN Malsådalen NAVNSATT
HVOR Volden OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Fra Sæter
ENDEPUNKT Malså
NAVN Maritvoldgata
NAVNSATT
HVOR Prærien
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Mikvoldvegen
ENDEPUNKT Fridheimsgate
KJENTE BYGG
Maritvold Barnehage (Garpagata 1)
NAVN Markavegen
NAVNSATT
HVOR Leksdalen
OMRÅDE Leksdalen
STARTPUNKT Avkjørsel ved Leksdal filial
ENDEPUNKT Møte med Røssengvegen
NAVN Mekals Veg NAVNSATT 30.10.1978
HVOR Ørmelen OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Avkjørsel Gamle Ferjeveg mot elva fra Lensmann Bentsens Veg
ENDEPUNKT Blindveg mot Gamle Ørabrua
NAVN Meierigata
NAVNSATT 07.02.2006
HVOR Øra
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Innkjørsel v Bunnpris
ENDEPUNKT Innkjørsel Bunnpris
NAVN Melen NAVNSATT
HVOR Helgådalen OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Fra Helmovegen
ENDEPUNKT Melen
NAVN Melengvegen NAVNSATT 28.01.2004
HVOR Ydsedalen OMRÅDE
STARTPUNKT Avkjørsel Fra Sjøbygdavegen
ENDEPUNKT Melenget/Ramstad blindveg
TIDLIGERE NAVN Melenget
NAVN Melkevegen
NAVNSATT
HVOR Ørin
OMRÅDE Industriområdet
STARTPUNKT Hamnevegen i Nord
ENDEPUNKT Krysset Havfruvegen/Venusvegen i sør
KJENTE BYGG Tine Midt-Norge (Meieriet),.Elas (Nr. 2)
NAVN Merkurvegen
NAVNSATT
HVOR Ørin
OMRÅDE Industriområdet
STARTPUNKT Russervegen i sør
ENDEPUNKT Russervegen i nord
KJENTE BYGG Prøven Bil (Nr. 2)
NAVN Mikvold NAVNSATT
HVOR Prærien OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT
.
ENDEPUNKT
.
NAVN Mikvoldvegen NAVNSATT
HVOR Prærien OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT M. B. Landstadsgate
ENDEPUNKT Prof Ryghs Gate i nordøst
NAVN Moanvegen NAVNSATT
HVOR Vuku OMRÅDE Vuku
STARTPUNKT Avkjørsel fra RV 757, Helgådalsvegen
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Moavegen NAVNSATT
HVOR Inndalen OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT Fra Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT Til bro over Inna
NAVN Mogrenda NAVNSATT 24.03.1987
HVOR Stiklestad OMRÅDE Stiklestad
STARTPUNKT Avkjørsel fra Klokkarhaugvegen
ENDEPUNKT Mo gård
NAVN Moholtvegen NAVNSATT
HVOR Forbregd/Lein OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT Avkjørsel Ringveg Nord ved Lein
ENDEPUNKT Går rundt nordvestre del av byggefeltet
NAVN Movegen NAVNSATT
HVOR Ørmelen OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Skogvegen
ENDEPUNKT Skogvegen
NAVN Moåkeren NAVNSATT 26.11.2001
HVOR Ydsedalen OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Fiolvegen
ENDEPUNKT Ned til Sjøen
NAVN Musemsvegen NAVNSATT
HVOR Leksdalen OMRÅDE Leksdalen
STARTPUNKT Leksdalsvegen ( f.v.759) v/Binde
ENDEPUNKT Møte med Sendesvegen
NAVN Musemsåsen NAVNSATT
HVOR Leksdalen OMRÅDE Leksdalen
STARTPUNKT Fra Karmhus
ENDEPUNKT Musemsvegen
NAVN Myrbakkvegen NAVNSATT
HVOR Vinne OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel fra Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT Storøra
NAVN Myrvegen NAVNSATT 20.05.1980
HVOR Baglan/Berg OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel Åkervegen i sør
ENDEPUNKT Kokkvegen mot nord
NAVN Møllegata NAVNSATT
HVOR Øra OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Sørgata
ENDEPUNKT Kroken
KJENTE BYGG


Verdal lensmannskontor og Innherreds Folkeblad (Nr. 4), Tindved kulturhage, Verdal mølle, Goman-Bakeriet As Nord-Trøndelag (12)
VERNEVERDIGE BYGG .
NAVN Måkevegen NAVNSATT 27.09.1980
HVOR Forbregd/Lein OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT Avkjørsel fra Moholtvegen
ENDEPUNKT
.
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>