Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget

Vi tar også i mot
gamle og nyere bilder
av gate- og veipartier, samt av
hus og bygninger. Sendes til

Ute i naturen kan
man få store naturopplevleser.
Går man i sentrum av
en by, er det sivilisasjonen en møter. Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert
gatehjørne i form
av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly,
Dagsavisen 13.10.07

OPPDATERT:
27.03.2012

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: Nedre Vinne - Nøkkvegen

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Nedre Vinne NAVNSATT
HVOR Vinne OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT
.
ENDEPUNKT
.
NAVN Neptunvegen
NAVNSATT
HVOR Ørin OMRÅDE Industriområdet
STARTPUNKT Industrivegen i nord
ENDEPUNKT Hamnevegen i sør
KJENTE BYGG

NAVN Nonsetvegen NAVNSATT
HVOR Volden OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Fra Helgådalsvegen
ENDEPUNKT Til Nonset
NAVN Nordbergshaugvegen NAVNSATT
HVOR Nordbergshaugen OMRÅDE Nordbergshaugen
STARTPUNKT Avkjørsel Sjøbygdvegen
ENDEPUNKT
Blindveg
NAVN Nordenget NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Vuku OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Fra Holmsbrua
ENDEPUNKT Kryss Aunvegen / Årstadbakkan
NAVN Nordgata NAVNSATT
HVOR Øra Se tegning av Steinar Berg OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Fra vest: Elstad-gården og Andersson-gården i Gamle Storgate i Veita
ENDEPUNKT Volhaugvegen (Garpahjørnet) og Stiklestad allé i øst
KJENTE BYGGElstad-gården (Nr 2 - Tidligere Elstad kolonialhandel), Følstad-gården (4 - Tidligere Glassmester Egil Grøtan), Suulgården (revet, huset Verdal bibliotek i tidsrommet 1951 - 1960.) Verdal Baptistmenighet (7 - Betel), Slapgård tobakk- og bladkiosk (9 revet på 70-tallet til fordel for parkeringsplass(!), Fokus Bank (10), Verdal Samvirkelag (14), Vefa-bygget, (hvor Ørnen sportsforretning [Kristiansen] lå som egen bygning før), Trønder-Avisa (16 - avdelingskontor), Palmen Restaurant (22 [tidligere postkontor og Woxholt bokhandel]), Bremseth Sport (Tidligere Verdal Sparebank), Essostasjonen, «Karlskvile» hvor Liva Karlgaard - Øras første hotelleier drev overnattingssted og handelsvirksomhet (nå Arkitekt Letnes), Sørhuusgården (26 – bygget i 1914, også kalt Heimen og Melbygården, huset Verdal post- kontor 1915-1930) SLes egen artikkel om Posten i Verdal., Verdal brannstasjon (27), Fritidssenteret (32)
NAVN Nordheimvegen NAVNSATT
HVOR Haug OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Stiklestad allé
ENDEPUNKT
.
NAVN Nordkleiva NAVNSATT
HVOR Volden OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Avkjørsel fra Helgådalsvegen, Volden
ENDEPUNKT Sæter
NAVN Nordlia NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel fra Bergshaugen
ENDEPUNKT .
NAVN Nordskagvegen NAVNSATT
HVOR Trones OMRÅDE Trones
STARTPUNKT Avkjørsel Sørskagvegen
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Nordvikvegen NAVNSATT
HVOR Leksdalen OMRÅDE Leksdalen
STARTPUNKT Bunes
ENDEPUNKT Vegende
NAVN Nordåkeren NAVNSATT
HVOR Øra OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Lektor Musums Gate i øst
ENDEPUNKT Haakon VII's allé i vest
KJENTE BYGG
E Finstad As (Nr. 2, Radmann-bygget), Nedlagt: E.C. Dahls Bryggeri sitt øl- og mineralutsalg (Aamo ølutsalg, på folkemunne kalt Ølmo), Lekekroken barnehage (7)
NAVN Nye Skrovesvegen NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Leirådalen OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Kryss Aunflata Gamle Skrovesvegen
ENDEPUNKT Til møte med Åsavegen
NAVN Nytrøa
NAVNSATT 20.05.1980
HVOR Baglan/Berg
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Krysset Vollan/Kokkvegen
ENDEPUNKT
.
NAVN Nyvegbakken
NAVNSATT 22.08.2000
HVOR Øra
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Håkon VII's Allé
ENDEPUNKT .
NAVN Nøkkvegen
NAVNSATT
HVOR Tvistvold
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Håkon VII's Allé i vest
ENDEPUNKT Gamle Kongeveg mot sørvest
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>