Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

OPPDATERT:
15.06.2014

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: O. Halvorsens Gate - Ottmovegen

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN O. Halvorsens Gate NAVNSATT
HVOR Tinden OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Møllegata i øst
ENDEPUNKT Fløytarvegen i vest
NAVN Oberst Lemforts Veg NAVNSATT
HVOR Ørmelen OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Major Coldevins Veg i nord
ENDEPUNKT Antikvar Klüvers veg i sør
KJENTE BYGG
Pinsemenigheten Sion Verdal (Nr. 5)
NAVN Odins Veg NAVNSATT
HVOR Lysthaugen OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Avkjørsel fra Barlivegen
ENDEPUNKT Ender blindt i nordøstlig retning
NAVN Orrevegen NAVNSATT
HVOR Forbregd/Lein OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT Avkjørsel fra Moholtvegen
ENDEPUNKT .
NAVN Otters Veg NAVNSATT 30.10.1978
HVOR Stamphusmyra OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel fra Gamle Kjæran
ENDEPUNKT Tømmermannsvegen i sørøst
NAVN Ottmovegen NAVNSATT
HVOR Helgådalen OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Avkjørsel fra i kryss mel. Helgådalsvegen og Veresvegen til Ottmoen
ENDEPUNKT .

Har du opplysninger vi mangler, vennligst send en mail til i historielaget

Vi tar også i mot gamle og nyere bilder av gate- og veipartier, samt av hus og bygninger.
Sendes til

Ute i naturen kan man få store naturopplevleser. Går man i sentrum av en by, er det sivilisasjonen en møter.
Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert gatehjørne i form av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly, Dagsavisen 13.10.07

 

<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>