Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

OPPDATERT:
01.02.2010

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: Østerhallem - Øysteins Gate

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Østerhallem
NAVNSATT
HVOR Stiklestad
OMRÅDE
Stiklestad
STARTPUNKT Hallemskorsen
ENDEPUNKT Hallemsaunet
NAVN Østvollvegen
NAVNSATT
HVOR Øra
OMRÅDE
Verdalsøra
STARTPUNKT
Volhaugvegen
ENDEPUNKT
Haugsgropa
NAVN Øvre Brannanveg
NAVNSATT
HVOR Brannan
OMRÅDE
Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel Brannanvegen
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Øya
NAVNSATT
HVOR Fætten
OMRÅDE
Fætten
STARTPUNKT Avkjørsel fra Fætta
ENDEPUNKT .
NAVN Øysteins Gate
NAVNSATT
29.03.1989
HVOR Øra
OMRÅDE
Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel M. B. Landstadsgate
ENDEPUNKT .
TIDLIGERE NAVN Erkebiskop Øysteins gate
PERSONEN BAK
Øystein Erlendsson, erkebiskop i Nidaros mellom 1157-1180, hevdes å være født både i Verdal og Børsa - noe det fortsatt står strid om... Er den eneste av erkebiskopene i Nidaros som ble utnevnt til helgen. Den katolske kirken i Norge har minnedag for Øystein den 26. januar, som var erkebiskopens dødsdag. Er muligens arkitekten til Stiklestad kirke.

Har du opplysninger vi mangler, vennligst send en mail til i historielaget

Vi tar også i mot gamle og nyere bilder av gate- og veipartier, samt av hus og bygninger.
Sendes til

Ute i naturen kan man få store naturopplevleser. Går man i sentrum av en by, er det sivilisasjonen en møter.
Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert gatehjørne i form av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly, Dagsavisen 13.10.07

<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>