Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget


OPPDATERT:

01.02.2010

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: Pershaugen - Prost Brants Veg

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Pershaugen NAVNSATT
HVOR Trones OMRÅDE Trones
STARTPUNKT Avkjørsel fra Sognan
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Planken NAVNSATT 24.03.1987
HVOR Trones OMRÅDE Trones
STARTPUNKT Avkjørsel fra Sagmestervegen
ENDEPUNKT
.
NAVN Prestegårdsmarka NAVNSATT 17.03.1982
HVOR Vuku OMRÅDE Vuku
STARTPUNKT Del av Hellbakkvegen
ENDEPUNKT Avlingsveg
NAVN Prof Ryghs Gate NAVNSATT
HVOR Prærien OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT St Olavs allé i sørøst
ENDEPUNKT Maritvoldgata i nordvest
PERSONEN BAKOluf Rygh (født 1833 i Verdal, død 1899) var arkeolog, stedsnavngransker og historiker. Blir regnet som en av grunnleggerne av fagene arkeologi og stedsnavngranskning i Norge, og var professor i historie ved Universitetet i Oslo mellom 1866 og 1875.
NAVN Prost Brants Veg NAVNSATT
HVOR Ørmelen Se egen artikkel med bilder og tekst. OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Gamle Ferjeveg i øst
ENDEPUNKT Sogneprest Krogs Veg i vest
KJENTE BYGG

Ørmelen skole [med Ørmelen fritidsklubb] (Nr.3), tatt i bruk i 1974. Var fangeleir her under 2. verdenskrig, gjort om til kommunale boliger og bebodd til midten av 60-tallet. Der hvor «Russerbrakka» lå, står nå gymsalen ved skolen. Les mer i Årbok 2002, «Russiske krigsfanger på Ørmelen - Fangeleiren», fortalt av Olga Vangstad og Gunnar A. Olsen, og i Årbok 2003, «Brakkeliv på Ørmelen - Etterbruken av fangeleiren», av Arnhild Brustad.

Se egen artikkel om 2. Verdenskrig og fangeleiren på Ørmelen
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>