Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget

Vi tar også i mot
gamle og nyere bilder
av gate- og veipartier, samt av
hus og bygninger. Sendes til

Ute i naturen kan
man få store naturopplevleser.
Går man i sentrum av
en by, er det sivilisasjonen en møter. Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert
gatehjørne i form
av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly,
Dagsavisen 13.10.07

OPPDATERT:
26.09.2015

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: Rabben - Rådhusgata

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Rabben NAVNSATT 30.10.1978
HVOR Stamphusmyra OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel fra Jamtlandsvegen (E72) mot Vinne
ENDEPUNKT
.
NAVN Rasvegen
NAVNSATT
HVOR Raset OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Avkjørsel fra Vukuvegen
ENDEPUNKT Til kryss Augla
NAVN Ravlovegen NAVNSATT
HVOR Vinne OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Kryss Reinslia / Hallbakkan
ENDEPUNKT Buran i Frol
NAVN Reinsholm NAVNSATT 28.01.2004
HVOR Øra OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Stiklestad allé
ENDEPUNKT .
TIDLIGERE NAVN Ebba Astrups veg 4.12.2003
NAVN Reinslia NAVNSATT
HVOR Vinne OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel fra Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT Kryss Hallbakkan og Ravlovegen
NAVN Rindsemvegen NAVNSATT 26.11.2001
HVOR Vinne
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel fra E6, ved Rinnelva
ENDEPUNKT Veikryss Hallbakkan
NAVN Ringlevegen NAVNSATT
HVOR Forbregd/Lein OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT Avkjørsel Moholtvegen i nordvest
ENDEPUNKT Orrevegen i sørøst
NAVN Ringveg Nord NAVNSATT 03.03.1967
HVOR Øra OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Haakon den VII's alle nord for Verdalsøra ungdomsskole
ENDEPUNKT Minsås, Lein, Moholt...
KJENTE BYGG
Verdalsøra ungdomsskole (Nr. 1), Verdal Svømmehall (7)
NAVN Risvassvegen NAVNSATT
HVOR Inndalen OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT Går fra Jamtlandsvegen ved Stormoen
ENDEPUNKT Til Risvatnet
NAVN Risvegen NAVNSATT
HVOR Vinne OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Fra Reinslia
ENDEPUNKT Forbi Risan
NAVN Rogntun NAVNSATT 21.02.1973
HVOR Ørmelen OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Avkjørsel fra gamle Ferjeveg
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Rognvegen NAVNSATT
HVOR Ørmelen OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Avkjørsel fra gamle Ferjeveg
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Rossvollvegen NAVNSATT
HVOR Vinne OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Kryss Kjerkflata/Haugdal
ENDEPUNKT Lennesvegen
NAVN Rostadvegen NAVNSATT
HVOR Vinne OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Fra kryss nordøst for Søraker
ENDEPUNKT Kryss Reinslia
NAVN Rugdevegen NAVNSATT
HVOR Forbregd/Lein OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT Avkjørsel fra Moholtvegen
ENDEPUNKT
.
NAVN Runberget NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Toppen av Bergshaugen
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Rundhaugen NAVNSATT 16.02.1993
HVOR Øra OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Asbjørnsens gate i sør
ENDEPUNKT Haakon den VII's allé i nord
NAVN Russerveien NAVNSATT  
HVOR Ørin Se egen artikkel med bilder og tekst. OMRÅDE Ørin
STARTPUNKT Krysset Industrivegen/Merkurvegen
ENDEPUNKT Ender blindt ved gamle Ørin Camping i nordvest
KJENTE BYGG

Motor Trade (Nr. 2), Innherred Renovasjon, (10) Ørmelen Krigskirkegård [Russergravene]
NAVN Rødsvegen NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Ulvilla OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Kryss ved Grundfossbrua
ENDEPUNKT Overmoen
NAVN Røssengvegen NAVNSATT
HVOR Leksdalen OMRÅDE Leksdalen
STARTPUNKT Fra Markavegen
ENDEPUNKT Går forbi Røsseng
NAVN Rådhusgata NAVNSATT
HVOR Øra OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel Stiklestad allé
ENDEPUNKT .
KJENTE BYGG Kommuneforvaltningen, Verdal Rådhus
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>