Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget

Vi tar også i mot
gamle og nyere bilder
av gate- og veipartier, samt av
hus og bygninger. Sendes til

Ute i naturen kan
man få store naturopplevleser.
Går man i sentrum av
en by, er det sivilisasjonen en møter. Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert
gatehjørne i form
av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly,
Dagsavisen 13.10.07

OPPDATERT:
29.05.2014

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: Sagmestervegen - Søråkmyran

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Sagmestervegen NAVNSATT 24.03.1987
HVOR Trones OMRÅDE Trones
STARTPUNKT Avkjørsel fra Tronesvegen
ENDEPUNKT Planken
NAVN Sagmovegen
NAVNSATT
HVOR Vuku OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Avkjørsel fra Smålandsvegen
ENDEPUNKT Til Sagmoen/samløpet Inna/Kverna
NAVN Sagstuvegen
NAVNSATT
HVOR Ørmelen OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Gamle Ferjeveg
ENDEPUNKT Gamle Ferjeveg
NAVN Sandheimvegen
NAVNSATT 05.05.1988
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Avkjørsel Tangenvegen
ENDEPUNKT Blindveg, i nordlig retning
NAVN Sandneset
NAVNSATT
HVOR Sul
OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT
.
ENDEPUNKT
.
NAVN Sandstien NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel fra Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT Myrenget
KJENTE BYGG/ANLEGG
Bergsgrav - holdeplass for Trønderbanen. Bergsgrav holdeplass ble åpnet i 1938 på Øst- siden av jernbanesporet. Av- og påstigning ble i 1977 flyttet til vestsiden av jernbane- sporet. Ble i november 2009 flyttet tilbake til østsiden - med innkjørsel fra Sandstien. Holdeplassen har nå fått parkeringsplasser for biler. Kilde: Verdalingen for 19.12.2009
NAVN Sandøra
NAVNSATT 14.05.1986
HVOR Ørin
OMRÅDE Industriområdet
STARTPUNKT Industrivegen i sør
ENDEPUNKT Blindveg, molo ut i Trondheimsfjorden
KJENTE BYGG
Unicon - ferdigbetongfabrikk (Nr. 2)
NAVN Saukinnvegen NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Ulvilla
OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Avkjørsel fra Ulvillvegen
ENDEPUNKT Til Saugkinn
NAVN Seljevegen
NAVNSATT
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Gamle Ferjeveg
ENDEPUNKT Ender blindt i et tun
NAVN Sendesvegen
NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Leksdalen
OMRÅDE Leksdalen
STARTPUNKT Leksdalsvegen (f.v.759) i krysset v/ Ausa
ENDEPUNKT Møte med Musemsvegen
KJENTE BYGG
VERNEVERDIGE BYGG .
NAVN Setervegen
NAVNSATT
HVOR Ørmelen
OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Tangenvegen i nordvest
ENDEPUNKT Sokneprest Krogs Veg i sør
NAVN Sigden
NAVNSATT
HVOR Brannan
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel i fra Karl Johans Veg
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Sildrevegen
NAVNSATT
HVOR Ydsedalen
OMRÅDE Ydsedalen
STARTPUNKT Symrevegen
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Sisikvegen
NAVNSATT 27.09.1980
HVOR Forbregd/Lein
OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT Avkjørsel Måkevegen
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Sissel Collins Gate
NAVNSATT
HVOR Garpa
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel Volhaugvegen
ENDEPUNKT Frydenlundgata
NAVN Sjøbygdvegen
NAVNSATT 26.11.2001
HVOR Sjøbygda
OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Kryss med Ringveg Nord, Verdalsøra ungomssskole
ENDEPUNKT E6 Sjøbygda
TIDLIGERE NAVN Sjøbygdavegen
NAVN Skansvegen
NAVNSATT
HVOR Volden
OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Fra Helgådalsvegen
ENDEPUNKT Forbi den gamle Elnes skanse
NAVN Skavdalen
NAVNSATT
HVOR Ulvilla
OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Kryss Kjesbu/Kluksbakkan
ENDEPUNKT Gården Skavdalen
NAVN Skavhauggbakkan
NAVNSATT
HVOR Inndalen
OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT Avkjørsel fra Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT Skavhaugg
NAVN Skjækermoen
NAVNSATT
HVOR Helgådalen
OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Fra Helgådalsvegen ved Skjækerfossen
ENDEPUNKT Til Skjækermoen
NAVN Skjørdalsskardet NAVNSATT
HVOR Ness OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Avkjørsel fra Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT Ravlovegen
NAVN Skoglyvegen NAVNSATT
HVOR Stiklestad OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Avkjørsel fra Vistvikvegen (Hallem)
ENDEPUNKT Vegende
NAVN Skogvegen NAVNSATT
HVOR Ørmelen OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Falkbanen og Ørmelen skole i øst
ENDEPUNKT
Avkjørsel Tangenvegen i vest (Før E6 kom og delte Ørmelen og Ørin på langs i to, gikk det en sammenhengende veg fra Mekals ved Verdalselva og helt fram til Ørin Camping, på folkemunne kalt «Russervegen». Det som er fortsettelsen av det vestlige endepunktet for Lensmann Berntsens veg er nå en del av Skogvegen.)
NAVN Skolmestervegen NAVNSATT
HVOR Vuku OMRÅDE Vuku
STARTPUNKT Fra Moanvegen
ENDEPUNKT Hellbakkvegen
NAVN Skomakervegen NAVNSATT
HVOR Brannan OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Baglanvegen
ENDEPUNKT .
NAVN Skrenten NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel Bergshaugen
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Skåknesvegen NAVNSATT
HVOR Helgådalen OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Kryss Helmovegen / Stornesvegen
ENDEPUNKT
.
NAVN Skålgropa NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel Bergshaugen
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Slåttelivegen NAVNSATT
HVOR Stiklestad OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Nordheimvegen
ENDEPUNKT Slotteli
KJENTE BYGG
Midt Norsk Helikopter (Slotteli)
NAVN Smedveita NAVNSATT
HVOR Øra OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Hynnegården i Veita i sør
ENDEPUNKT Gamle Kongeveg i nord
KJENTE BYGG

Olsens gartneri (Nr. 5 - Anny og Nils Olsen drev gartneriet fra 1964 fram til det ble revet september 2007). Se artikkelen «Veita - et gammelt handverkstrøk på Øra» av Solveig Ness.
NAVN Smålandsvegen NAVNSATT 23.05.2007
HVOR Vuku OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Avkjørsel fra Nordenget
ENDEPUNKT Heimen Litlenget
KJENTE BYGG
AS Værdalsbruket/Holmen gård (Nr. 25) Verdalsbruket
NAVN Snorres Gate NAVNSATT
HVOR Melan OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Haakon den VII's allé
ENDEPUNKT Tore Hunds Gate
NAVN Sognan NAVNSATT 24.03.1987
HVOR Trones OMRÅDE Trones
STARTPUNKT Fra Kaia
ENDEPUNKT Krysset Tronesvegen

KJENTE BYGG

Trones Barnehage, Trones grendehus. Barnehagen startet opp i 1990 og holder til i Trones grendehus (Nr.4).
NAVN Sokneprest Krogs Veg NAVNSATT
HVOR Ørmelen OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Tangenvegen i vest
ENDEPUNKT Prost Brants Veg i nordøst
NAVN Solbergslia NAVNSATT
HVOR Volhaugen OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Minsåsvegen
ENDEPUNKT Solberg
NAVN Sole NAVNSATT 30.10.1978
HVOR Garpa OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Kryss Prof Ryghs Gate/St Olavs allé
ENDEPUNKT Volhaugvegen
NAVN Soleivegen NAVNSATT
HVOR Ydsedalen OMRÅDE Ydsedalen
STARTPUNKT Kløvervegen
ENDEPUNKT Fiolvegen
NAVN Solhaug NAVNSATT 26.11.1984
HVOR Forbregd/Lein OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT Leinstrøa
ENDEPUNKT .
NAVN Spannvegen NAVNSATT
HVOR Raset OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Fra Bureisarvegen
ENDEPUNKT Gården Spannet
NAVN Spellåkeren NAVNSATT
HVOR Tinden OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Møllegata
ENDEPUNKT Feskarvegen
NAVN St. Olavs Allé NAVNSATT
HVOR Garpa OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Garpagata i sør
ENDEPUNKT Blindgate. krysser Prof Ryghs Gate og Sole
PERSONEN BAK
St. Olav = Olav den hellige
NAVN Stamnvegen NAVNSATT
HVOR Volden OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Fra Helgådalsvegen
ENDEPUNKT Til Haugset på Bjørstadhøgda
NAVN Stamphusmyra NAVNSATT 30.10.1978
HVOR Stamphusmyra OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT RV 72 Kjærenget
ENDEPUNKT Blindveg ved Stamphusmyra
NAVN Statsråd Holts Veg NAVNSATT
HVOR Ørmelen OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Sokneprest Krogs Veg
ENDEPUNKT Sokneprest Krogs Veg
NAVN Steinsåkran NAVNSATT
HVOR Inndalen OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT Fra RV 72 Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT Kryss RV 758/Jøssåsvegen
NAVN Stekke NAVNSATT 25.01.1989
HVOR Tinden OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Tindvegen og vestover
ENDEPUNKT Kvislavegen
KJENTE BYGG Stekke legesenter (Nr. 3b)
NAVN Stiklestad Allé NAVNSATT 29.06.1999
HVOR Stiklestadvegen OMRÅDE Verdalsøra - Stiklestad
STARTPUNKT Der Riksveg 757 krysser Magnus den godes veg/72/173
ENDEPUNKT Stiklestad kirke
KJENTE BYGG

Verdal Bo- Og Helsetun (Nr. 4), Verdal videregående skole (8), Stiklestad Teglverk (nedlagt), Stiklestad kirke, Stiklestad nasjonale kultursenter
VERNEVERDIGE BYGG
Stiklestad kirke (med altertavla «Sverdet og liljen», freske malt av Alf Rolfsen - ferdig til den store 900-årsmarkeringen av slaget på Stiklestad den 29. juli 1930.) Les mer om kunstneren og utsmykningen i Årbok 2007. Artikkelen er av Kirsten Revold, datter av Rolfsen.
TIDLIGERE NAVN

Stiklestadvegen (Stiklestadalléen) - gikk før under navnet «Nord-Europas lengste bjørkeallé»
PERSONEN/HISTORIEN BAKStiklestadalléen ble anlagt i 1790 av offiseren og arkitekten Lorentz Diderich Klüwer fra Verdal. Ca hundre år senere var det flere typer trær som utgjorde alléen: hegg, pil, rogn, furu og bjørk. Men rundt 1900 ble alléen omplantet av «Den frilyndte ungdomsrørsla» i Verdal. Og trær som ikke var bjørk ble byttet ut, slik at det heretter er snakk om én ren bjørkeallé - Nord-Europas lengste bjørkeallé. Les mer i Årbok 1990: «Et 200-års jubileum: Stiklestadalléen - Norges Champs-Elysés», av Magnus B. Ranheim.
NAVN Storbakken NAVNSATT 26.11.2001
HVOR Vinne OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Kryss Hallbakkan
ENDEPUNKT Til kommunegrense (Levanger)
NAVN Storholmen NAVNSATT
HVOR Helgådalen OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Fra Helmovegen
ENDEPUNKT Storholmen
NAVN Stor-Ingvalds Veg NAVNSATT
HVOR Ørmelen OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Avkjørsel Tangenvegen
ENDEPUNKT .
PERSONEN BAK
«Dragonen på kvarteret Levring - Ingvald Landfaldnesset - mest kjent som Stor-Ingvald, kjempet drabelig mot svenskene, mellom husa på Levring, den 12. september 1718. Med ryggen mot bursveggen svinget kjempen sabelen mot en overmektig fiende og nektet å overgi seg. Til sist sloss han fra burstrappa og da hardt såra, men enda hugg han ned 12 svensker før han ble drept.»

Mer om Stor-Ingvald finner du i artikkelen «Dragonen på Levring - Stor-Ingvaldsteinen» av Morten Veimo i Årbok 1978.

NAVN Stormoenget NAVNSATT
HVOR Inndalen OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Fra Tromsdalsvegen
ENDEPUNKT Vestre innkjøring til NATO-anlegget
NAVN Storneset NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Inndalen OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT Avkjørsel fra Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT Storneset
NAVN Stornesvegen NAVNSATT
HVOR Helgådalen OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Kryss Helmovegen / Skåknesvegen
ENDEPUNKT
.
NAVN Storstadbakkan NAVNSATT
HVOR Ulvilla OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Mikkelaunet
ENDEPUNKT Vegende
NAVN Strådalsvegen NAVNSATT
HVOR Vera OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Tar av fra Veresvegen
ENDEPUNKT
Strådalen i Vera

NAVN Stubbesgropa NAVNSATT
HVOR Stiklestad OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Avkjørsel fra Vukuvegen (Lyng)
ENDEPUNKT Mogrenda
NAVN Støavegen NAVNSATT
HVOR Stiklestad OMRÅDE Leirådalen-Raset-Stiklestad
STARTPUNKT Avkjørsel fra Vistvikvegen (Hallem)
ENDEPUNKT Støa
NAVN Sundbyvegen NAVNSATT
HVOR Ness OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Avkjørsel fra Ferjemannsvegen
ENDEPUNKT Sundby, Østgård og Melby
NAVN Suuljordet NAVNSATT
HVOR Øra OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Nordåkeren i nord, langs Johannes Bruns Gate
ENDEPUNKT Verdal kino i sør
KJENTE BYGG Verdal Kino, Verdal Samvirkelag, NAV. Revet: Verdal Taxi
NAVN Svanevegen NAVNSATT
HVOR Forbregd/Lein OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT
.
ENDEPUNKT
.
NAVN Svartåsvegen NAVNSATT
HVOR Inndalen OMRÅDE Inndalen - Sul
STARTPUNKT Fra Skavhaugg
ENDEPUNKT Til Svartås
NAVN Svendsenvegen NAVNSATT
HVOR Vinne OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Fra Ravlovegen
ENDEPUNKT Til NATO-anlegget i Tromsdalen
NAVN Svingen NAVNSATT 25.04.1985
HVOR Baglan/Berg OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel Kokkvegen
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Symrevegen NAVNSATT
HVOR Ydsedalen OMRÅDE Ydsedalen
STARTPUNKT Avkjørsel fra Fiolvegen
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Sørberget NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel Bergshaugen
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Sørenget NAVNSATT
HVOR Stiklestad OMRÅDE Stiklestad
STARTPUNKT Avkjørsel Riksveg 757 mo Vuku
ENDEPUNKT .
NAVN Sørgata NAVNSATT
HVOR Øra Se tegning av Steinar Berg OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Haakon den VII's allé i vest
ENDEPUNKTKrysset Nordgata/Asbjørnsens Gate i nord (Gata ble forlenget 26.11.01). (Før jernbanen kom i 1904 fortsatte gata rett over dagens jernbanelinje og opp i dagens Vektergata og endte ved Skilleparken og Nordgata i nordøstlig retning.
KJENTE BYGG

Verdal postkontor (På Johannes Minsaas plass). Ørens meieri (bygget 1884) lå her før, men ble revet ifb. med at nytt meieri [Verdal Meieri] ble åpnet i Jernbanegata i 1916.
VERNEVERDIGE BYGGSørgata 18. Gården ble bygget i 1898 av byggmester Ole Johansen Grindberg for Verdals egen nystartede lokalavis, Innherreds Folkeblad, grunnlagt samme år. Ble kalt Aasgården etter Johan Aas som da var redaktør av avisa. Gården har også gått under navnet Eriksengården og Trykkerigården etter boktrykker Alf Eriksen. Se tegning av Steinar Berg Ble kalt Eidegården da det var bokhandel her. Se Årbok 2000, «Ole Johansen Grindberg – Husmannssonnen som ble byggmester», av Hans Jøsås.

H. E. Eides bokhandel (senere omdøpt til Woxholt bokhandel) holdt til her fra 1917 til 1953. Har senere vært diverse handelsvirksomhet i gården. Se artiklene «En visergutts hverdag i krigsårene» og «Bokhandel på Øra i 90 år» i Årbok 2007.
NAVN Sørskaget NAVNSATT
HVOR Trones OMRÅDE Trones
STARTPUNKT Sørskagvegen
ENDEPUNKT .
NAVN Sørskagsvegen NAVNSATT
HVOR Trones OMRÅDE Trones
STARTPUNKT Avkjørsel Tronesvegen
ENDEPUNKT Blindveg
KJENTE BYGG Stiklestad Golfbane
NAVN Søråkmyran NAVNSATT
HVOR Vinne OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Blybakken
ENDEPUNKT Kryss nordøst for Søraker
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>