Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget

Vi tar også i mot
gamle og nyere bilder
av gate- og veipartier, samt av
hus og bygninger. Sendes til

Ute i naturen kan
man få store naturopplevleser.
Går man i sentrum av
en by, er det sivilisasjonen en møter. Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert
gatehjørne i form
av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly,
Dagsavisen 13.10.07

OPPDATERT:
01.02.2010

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: Tangenvegen - Tømmermannsvegen

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Tangenvegen NAVNSATT
HVOR Ørmelen OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Fra rundkjøringen sørøst for Finstadgården
ENDEPUNKT Møter Gamle Ferjeveg helt nord på Ørmelen
KJENTE BYGG


Ørmelen legesenter (Nr.5), Petter Nervik Bakeri Verdal AS (9), Verdal fengsel, som ble opprettet i 1995 (32). Huset Nord-Trøndelag Fjernhjelpkolonne sitt sivilforsvarsanlegg fra 30. sept. 1955 - 30. juni 1995.

Fra 1973 leide fengselsvesenet deler av sivilforsvarsanlegget og dette ble i stor grad benyttet til fengsel for promilledømte. Ble på folkemunne kalt «Promilleleiren, «Pallen» og «Costa del Palle», da det nok var mange som reiste hit og spikret paller i stedet for på ferie, som det offisielt het seg… Les mer i Årbok 2006, «Sivilforsvarsleiren - et sted i Innherred», av Jon Holmlimo.
NAVN Teltburgata NAVNSATT
HVOR Øra OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel fra rundkjøring Stiklestad allé
ENDEPUNKT
.
NAVN Tindvegen NAVNSATT 26.06.1969
HVOR Tinden OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Forlengelse av Hanskemakergata
ENDEPUNKT Endepunkt (Blindveg i sørøst)
HISTORIEN BAK

Planten Tindved hevdes å ha kommet til Verdal fra lasterommene fra utenlandske båter som ankret opp ved den tidligere havna i Verdal, den som lå i Veita - altså før Verdals- raset i 1893. Men skal være av de første plantene som innvandret til Norge etter siste istid. Vokser i ur, på elve- og havstrender, fra Trondheimsfjorden og nordover til Lofoten. Les om planten på www.caplex.no. Les om bruken av planten tindvedwww.matoghelse.no

NAVN Tindvegen Nedre NAVNSATT 26.06.1969
HVOR Tinden OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Tindvegen
ENDEPUNKT Tindvegen

NAVN Tindvegen Søndre
NAVNSATT 26.06.1969
HVOR Tinden
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Tindvegen
ENDEPUNKT .
NAVN Tiurvegen NAVNSATT 27.09.1980
HVOR Forbregd/Lein OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT Avkjørsel Moholtvegen
ENDEPUNKT Blindveg
NAVN Tjeldervegen NAVNSATT
HVOR Leksdalen
OMRÅDE Leksdalen
STARTPUNKT Tar av fra Hofstadvegen
ENDEPUNKT
.
NAVN Tord Folesons Gate
NAVNSATT
HVOR Melan
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Sjøbygdvegen
ENDEPUNKT Blindveg mot E6
PERSONEN BAK
Tord Foleson bar Olav den helliges merke under slaget på Stiklestad. Per Sivles dikt...
NAVN Tore Hunds Gate NAVNSATT
HVOR Melan OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Haakon den VII's allé i sørøst
ENDEPUNKT Arnljots Gate i nordvest
KJENTE BYGG
.
PERSONEN BAK Bondehøvdingen Tore Hund ga banesår til kong Olav Haraldsson Digre = Olav den hellige
NAVN Torgils Gate NAVNSATT
HVOR Melan OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel Arnljots Gate
ENDEPUNKT .
PERSONEN BAK


Torgils Holmeson [Hålmuson] (og Grim) var en av mennene som fraktet liket av Olav Haraldson (Senere Olav den Hellige) til Nidaros for at Olav skulle gravlegges der. Les mer på www.historie.cappelen.no: To fortellinger om Olav den hellige.
NAVN Tors Veg NAVNSATT
HVOR Lysthaugen OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Krysser Lavamoen
ENDEPUNKT Ender blindt i begge retninger
MYTOLOGIEN BAK
I den norrøne mytologien var Tor Odins eldste sønn. Les mer på www.Wikipedia.no.
NAVN Tosteigan NAVNSATT
HVOR Volden OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Fra Malsådalen
ENDEPUNKT Til Tosteigan
NAVN Tranevegen NAVNSATT 27.09.1980
HVOR Forbregd/Lein OMRÅDE Volhaugen
STARTPUNKT Avkjørsel Moholtvegen
ENDEPUNKT Tiurvegen i nordvest
NAVN Treskosvingen NAVNSATT 29.03.1989
HVOR Tinden OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Stiklestadvegen
ENDEPUNKT Hanskemakerbruas ende
KJENTE BYGG
Midt-Norge Slakteri (Nr. 1), Verdalskrana (16)
NAVN Tromsdalsvegen NAVNSATT
HVOR Inndalen OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Fra Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT Forbi gården Tromsdalen til fellesbeite
NAVN Trondsmoen NAVNSATT
HVOR Vera OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Fra Veresvegen
ENDEPUNKT Trondsmoen
NAVN Tronesvegen NAVNSATT
HVOR Trones OMRÅDE Trones
STARTPUNKT Avkjørsel fra Fleskhusvegen (forlenges)
ENDEPUNKT Stopper ved kryss med Sognan
NAVN Trøa NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Forlengelse av Karl Johans Veg
ENDEPUNKT Blindveg, gangsti til Vinne-avdelinga av Verdal Samvirkelag, Vinne barneskole
NAVN Tullet NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Bergshaugen
ENDEPUNKT
.
NAVN Tungata NAVNSATT
HVOR Garpa OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Frydenlundgata
ENDEPUNKT Blindveg, tun
NAVN Tyrivegen NAVNSATT
HVOR Lysthaugen OMRÅDE Ness
STARTPUNKT Avkjørsel fra Åsheimvegen
ENDEPUNKT Ender blindt i sørvest for Åsheimvegen
NAVN Tømmermannsvegen NAVNSATT
HVOR Stamphusmyra OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel E72, Kjæran
ENDEPUNKT Blindveg
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>