Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget

Vi tar også i mot
gamle og nyere bilder
av gate- og veipartier, samt av
hus og bygninger. Sendes til

Ute i naturen kan
man få store naturopplevleser.
Går man i sentrum av
en by, er det sivilisasjonen en møter. Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert
gatehjørne i form
av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly,
Dagsavisen 13.10.07

OPPDATERT:
26.02.2015

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: Valborgveien - Vukuvegen

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Valborgveien NAVNSATT 08.11.1983
HVOR Vinne OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel fra Shellstasjonen, E6 i Vinne
ENDEPUNKT Kryss E6/Jamtlandsvegen
KJENTE BYGG
Wiborg Dekkservice (Nr. 1)
NAVN Vangbakken
NAVNSATT
HVOR Brannan OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel E72
ENDEPUNKT
.
NAVN Vangstad
NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Ulvilla OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Kryss Kluksbakkan / Ulvillberga
ENDEPUNKT .
NAVN Varslåttvegen
NAVNSATT
HVOR Volden
OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Fra Nordkleiva
ENDEPUNKT Til Lille Langdal, forbi Varslåtten
NAVN Veiesvingen NAVNSATT 30.10.1978
HVOR Stamphusmyra OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Tømmermannsvegen
ENDEPUNKT .
NAVN Vektergata NAVNSATT
HVOR Øra Se egen artikkel fra Årbok 1986. OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Jernbanegata i sør
ENDEPUNKT Skilleparken, Nordgata i nordøst (Gata het Sørgata før Jernbanen kom og delte Verdalsøra i en nedre og øvre del i 1904.)

KJENTE BYGG


Den Blå Krukke (Nr. 1), Innherredsbakeriet (1 - tidligere Thomsen bakeri), Herredshuset [bygget 1919 - Med Folkets hus i 2. etasje, etter 1938 kommunestyresalen], Rosenvoll [bygget 1902] med Verdal apotek - revet etter at det kom nytt apotek i Jernbanegata 21, «Nye Apotekergården» som ble bygget i 1969.

«Bremseth-gården» eller eiendommen Sandstad, boligen til dem som drev Bremseth sport. Her åpnet Liva Karlgaard en kafé og et pensjonat i april 1899, hvor hun solgte mat, kaffe, brus og sigaretter. 17. mai 1901 utvidet hun pensjonatdriften til hotell under navnet «St. Olaf», og ble dermed den første hotelleier på Verdalsøra.I januar 1910 kan vi lese i lokalbladet at Karlgaard har solgt hotellet til brødrene Edvard og Kristian Lyngaas - og fra 1911 driver hun handelsforetningen «Karlskvile» i Nordgata, hvor det også er mulighet for å leie værelser.

Hotellet fikk senere navnet Hotel Østnes. Huset er i dag revet, men det stod der inn- kjørselen til bakgården til sparebanken er i dag. Da Verdal lensmannskontor holdt til i sparebankbygget hadde politiet nedkjørsel til parkering i kjelleren der. Les mer om Liva Karlgaard i Årbok 2009: «Øras første hotelleier - Liva Karlgaard» av Solveig Ness.

NAVN Venusvegen NAVNSATT
HVOR Ørin OMRÅDE Industriområdet
STARTPUNKT Mot øst fra kryss Melkevegen
ENDEPUNKT
.
KJENTE BYGG
Bilhuset Visborg As (10) Nordbohus Byggeservice As (12), Grøtan Glass (16)
NAVN Veresvegen NAVNSATT
HVOR Helgådalen/Vera
OMRÅDE Helgådalen - Vera
STARTPUNKT Enden på Helgådalsvegen, (Kleppen)
ENDEPUNKT Vera
NAVN Veslefrikkvegen NAVNSATT
HVOR Tvistvold OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Avkjørsel fra Smedveita/Gamle Kongevei retning øst
ENDEPUNKT Haakon den VII's allé
NAVN Vestberget NAVNSATT
HVOR Baglan/Berg OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel fra Bergshaugen
ENDEPUNKT Blindveg i retning vest
NAVN Vester - Volhaugvegen NAVNSATT
HVOR Volhaugen OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Minsås
ENDEPUNKT Kryssing med Leklemsvegen
KJENTE BYGG Soltun grendehus (279)
NAVN Vinnesmoen
NAVNSATT
HVOR Vinne
OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Avkjørsel fra Jamtlandsvegen
ENDEPUNKT .
KJENTE BYGG Statnett Sf Verdal Trafostasjon
NAVN Vistvikvegen NAVNSATT
HVOR Volhaugen OMRÅDE Leirådalen - Raset - Stiklestad
STARTPUNKT Hallemskorsen
ENDEPUNKT Vistvik
KJENTE BYGG
.
VERNEVERDIGE BYGG
.
NAVN Volhaugvegen NAVNSATT
HVOR Volhaugen OMRÅDE Sjøbygda - Volhaugen - Øra
STARTPUNKT Garpahjørnet
ENDEPUNKT Ringveg Nord
KJENTE BYGG
Restaurant Sicilana (Nr. 16), Bakketun Folkehøgskole (Nr. 40), Verdalsøra kapell (27)
NAVN Vollan NAVNSATT 20.05.1980
HVOR Baglan/Berg OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Åkervegen
ENDEPUNKT Langroa
NAVN Vollveien NAVNSATT
HVOR Ørmelen OMRÅDE Mela
STARTPUNKT Tangenvegen
ENDEPUNKT Blindveg i retning øst
NAVN Volveien NAVNSATT
HVOR Leirådalen OMRÅDE Leirådalen - Raset - Stiklestad
STARTPUNKT Avkjørsel fra Vukuvegen ved Volen
ENDEPUNKT Kryss med Leirådalsvegen
NAVN Vukusletta NAVNSATT 14.01.2002
HVOR Vuku OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Fra slutt Bredingsberg
ENDEPUNKT Holmsbrua
KJENTE BYGG Vuku barnehage (Nr. 6)
NAVN Vukuvegen NAVNSATT
HVOR Vuku OMRÅDE Vuku - Ulvilla
STARTPUNKT Stiklestad
ENDEPUNKT Møte med Bredingsberg
KJENTE BYGG
Stiklestad Camping (Nr. 197), Melakollen Barnehage (640)
<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>