Startsiden
<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Gate- og vegnavn i Verdal kommune: Yssevegen - Ystgårdvegen

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Yssevegen NAVNSATT
HVOR Ydsedalen OMRÅDE Ydsedalen
STARTPUNKT Avkjørsel fra Fleskhusvegen
ENDEPUNKT Reitaunet/Nord Ysse

NAVN Ystgårdvegen
NAVNSATT 02.05.2007
HVOR Vinne OMRÅDE Vinne
STARTPUNKT Fra Sandstien til Ystgård    
ENDEPUNKT Ystgård    
       

 

Har du opplysninger vi mangler, vennligst send en mail til i historielaget

Vi tar også i mot gamle og nyere bilder av gate- og veipartier, samt av hus og bygninger.
Sendes til

Ute i naturen kan man få store naturopplevleser. Går man i sentrum av en by, er det sivilisasjonen en møter.
Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert gatehjørne i form av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly, Dagsavisen 13.10.07

 

 

 

OPPDATERT: 02.02.2010

 

<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>