Startsiden
<<< Arkiv | A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å > < Parker og friområder >>>
Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

LAGT UT PÅ NETT:
25.10.07

!
Har du opplysninger
vi mangler, vennligst send en mail til

i historielaget

Vi tar også i mot
gamle og nyere bilder
av gate- og veipartier, samt av
hus og bygninger. Sendes til

Ute i naturen kan
man få store naturopplevleser.
Går man i sentrum av
en by, er det sivilisasjonen en møter. Og i byen kan man lese tidligere generasjoners gang på hvert
gatehjørne i form
av arkitektur og monumenter.
Fritt etter Eva Joly,
Dagsavisen 13.10.07

OPPDATERT:
12.07.2014

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Parker og friområder (og lekeplasser) som ikke har noen gate- vegadresse

Se Verdal kommunes kartløsning. Lokalhistoriske kart med gamle stedsnavn finner du mer om under lenker.
NAVN Folkeparken og Verdal stadion
NAVNSATT .
HVOR Mela OMRÅDE Ørmelen
STARTPUNKT Antikvar Klüvers Veg i Nord, Magnus den godes veg i vest
ENDEPUNKT NSB Nordlandsbanen og jernbanebrua i sør, Verdalselva i øst.
KJENTE BYGG/ANLEGG


Verdal idrettsanlegg med Verdal stadion (COOP-banen). Folkeparken med friluftscenen ble i mange år drevet av Øras Vel - som gjennom mange tiår arrangerte Øras dager med utallige familieforestillinger og utendørsfester for de mer voksne. Nå arrangeres det St. Hansfester, Rockekonserter, Vømmøl-fester etc. i regi av Verdal idrettslag.

Verdal Idrettslag feiret i 2006 sitt nittiårsjubileum. Forløperen til Idrettslaget var «Værdalens Skilag», som ble stiftet i 1916. Den 29. januar 1919 behandlet skilaget et brev fra «Footbaldklubben Falken» vedrørende sammenslåing av de to idrettslagene. Den 21. mai 1920 ble den formelle stiftelsen gjennomført og det nye navnet ble Verdal idrettslag. Les mer i Årbok 2007 i artikkelen «Verdal IL - en ungdommelig nittiårsjubilant»av Svein Arne Flyum.

NAVN Hagabakkan (friluftsområde) NAVNSATT
HVOR Øra (Veita) OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT
Mellom Smedveita og Jektmelen i nordlig retning
ENDEPUNKT
Sørvest for Veslefrikkvegen
KJENTE BYGG/ANLEGG


Nedlagt løkkefotballbane - nå park med god utsikt over Ørmelen og Øra. I artikkelen «Veita - et gammelt handverkstrøk på Øra» av Solveig Ness kan du finne ut hva husene i strøket heter.

  ....
 

Øystein Walberg - Fra Hagabakken på Verdalsøra fra http//verdalsbilder.noVimeo.

NAVN Jernbaneparken NAVNSATT
HVOR Øra OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Verdal jernbanestasjon (NSB Nordlandsbanen) i sør
ENDEPUNKT


Planovergang i krysset Nordgata ved Bremseth sport i Nord, langs nordlandsbanen i vest og Jernbanegata i øst
KJENTE BYGG
I øst: Verdal hotell, Amfi - senteret (Gammelmeieriet), «St. Olavs hjelm» (Vikinghjelmen), Sparebank 1
VERNEVERDIGE BYGG
Verdal stasjon
NAVN Kvislaparken NAVNSATT 17.08.99
HVOR Øra OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Park mellom Rådhusgata - Kvisla
NAVN Moeparken NAVNSATT 1911
HVOR Øra Se eldre bilder fra Moparken OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT
Gamle Storgate i øst/Haakon den 7 VII's allé (RV757) i sør
ENDEPUNKT
Elvepromenaden - ned mot Verdalselva
KJENTE BYGGMoegården (revet, huset Ørens Handelsforening fra 1893 [endret navn til Værdalens Samvirkelag 1. januar 1919, senere til Verdal Samvirkelag og nå til Coop Inntrøndelag], Paviljongen, minnesmerke over falne verdalinger under 2. verdenskrig, Gjethe-gården (tilhører Gamle Storgate)

Les mer om Moparken i Årbok 2010 i artikkelen «En vakker gave til "Ørens indvånere" Moparken er 100 år», av Solveig Ness

VERNEVERDIGE BYGG Paviljongen og en brygge bak Rostadgården - fra tiden da det var mange brygger i Veita.
PERSONEN BAK

Gitt som gave til Verdal kommune av Konsul Moe (norsk/svensk konsul i Wasa, oppvokst i Husumgården i Gamle Storgate)
NAVN Samvirkeparken
NAVNSATT
HVOR Øra
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Øst for Haakon den VII's allé (Petter Nervik-gården)
ENDEPUNKT

Nordgata i nord, Konsul Moes Gate i sør, mot bebyggelse i øst (Verdal Baptistmenighet [Nordgata 7] og Fjerdingen-gården i Konsul Moes Gate)
KJENTE BYGG Lå et småbruk her til utpå tidlig 70-tallet, navn?
NAVN Skilleparken
NAVNSATT
HVOR Øra Se eldre bilder fra Skilleparken
OMRÅDE Verdalsøra
STARTPUNKT Krysset Nordgata/Vektargata med Herredshuset i sørøst
ENDEPUNKT

Ned til bebyggelse i Vektargata og Nordgata i vest
KJENTE BYGG Fontene med springvann som kan se ut som bokstaven M
LEKEPLASSER PÅ VERDALSØRA og ØRMELEN
Kjenner du til lekeplassene på Øra, Tinna, Prærien, Garpa og Ørmelen? Dersom du ikke vet av hvem, hvor og når lekeplassene i nedre del av Verdal ble startet, kan du lese artikkelen «Barnas dag» av Arnhild Brustad i Årbok 2011! I Årbok 2000 finner du artikkelen «Grustaket på Tinna - En hyllest til verdens beste lekeplass», av Harald Lyng. Søk på «Grustaket» på www.verdalsbilder.no.

<<< A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Y | Ø | Å >>>