Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Av gårdbruker
Oskar Alstad

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Årbokoversikt

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Bokk-ord

I gamle dager var geitebokken det husdyret som var dårligst ansett. Grunnen var vel at det i parringstida var en stygg lukt av den. Den var temmelig sta og vanskelig å behandle.

Hentet fra Årbok for 1970,
48. årgang
Nord-Trøndelag Historielag
Redaktør: Gudmund Leren
Når det var noen som var steil, tverr, umulig å omgåes, og som skilte seg ut fra det vanlige, så vart det sagt det var en bokk. Bokken vart så brukt i navn hvor det skulle framheves noe ekstra tvert og umulig. Det var således sagt:
Bengelbokk Gjellbokk Mekkerbokk Tevvelbokk
Breibokk Glisbokk Måddåbokk Trebokk
Brusbokk Grabokk Næverbokk Trøvelbokk
Brynnbokk Grinbokk Nåssåbokk Tråddåbokk
Bråkbokk Grisbokk Pjålbokk Trålbokk
Drævvelbokk Hakkelbokk Ralbokk Tullbokk
Drøsbokk Hekkerbokk Ravelbokk Tverrbokk
Dåssåbokk Hånbokk Rotbokk Tvinnbokk
Farkbokk Isterbokk Råddåbokk Tøvbokk
Fisbokk Jakkelbokk Sjitbokk Verbokk
Flabbokk Julbokk Snusbokk Våsbokk
Fleipbokk Larvbokk Skrønbokk Ækkelbokk
Flurbokk Lauparbokk Staurbokk Ølbokk
Fussbokk Lusbokk Stevellbokk Ålbokk
Gjeitbokk Lygarbokk Svinbokk  

 

(Og historielagets lurvbokker er ikke værre jålbokker enn at vi takker og bukker ...)

LAGT UT PÅ NETT:
15.11.2007