Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.
Verdal kommune

Grunnkretser
i Verdal

Les om Verdal
i WikipediA

Nemnder, råd og utvalg i Verdal kommune
2012 - 2016

Besøk også www.verdalsbilder.no!
verdalsbilder.no

Billedgalleri
fra Verdal


Styggdalspelet

Helgådal idrettslag


Karolinerne
i Verdal

!
Beskjed om feil
i lenker eller forslag
til nye bes
mailes til
Web-ansvarlig

Nyheter fra Verdal historielag

OPPDATERT:
22.05.2018

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner
For å få fram navnene må kartet zoomes til målestokk 1 : 5000

Noen anbefalte nettsteder vedrørende Verdal

STEDSNAVN / STADNAMN I VERDAL
Lokalhistorisk kart, med gamle stedsnavn påtegnet.
For å få fram navnene må kartet zoomes til målestokk 1 : 5000.
Det er da mulig å bevege seg i kartet ved å klikke ikonet som ser ut som ei hånd (i kartløsninga) og deretter trekke kartet i alle retninger.

Verdal Historielag har en egen stadnamnkomite som arbeider for å ta vare på gamle stedsnavn i Verdal. Det lokalhistoriske kartet er stort sett blitt til gjennom Verdal historielags arbeid. Medlemmene i komiteen, og de andre utvalga i historielagets regi ser du på vår hjemmeside.

VERDALSBILDER

Nettstedet Verdalsbilder er et digitalt fotoalbum som «skal være en arena for å markedsføre Verdal kommune på en positiv måte. Det skal være en pådriver for å få kommunens befolkning og kanskje en og annen turisten ut for å oppleve Verdalens mangfold.. Det være seg natur, historiesus, severdigheter eller aktiviteter.»
GRUNNSKOLER
Verdal har mange skoletilbud. Grunnskolen i kommunen har undervisning på åtte steder.
Garnes oppvekstsenter i Inndalen, Vuku oppvekstsenter i Vuku, Volden skole i Helgådalen, Vinne og Ness oppvekstområde, Verdalsøra Barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, Ørmelen skole, Stiklestad skole og Leksdal skole.
VIDEREGÅENDE SKOLER
Videregående skoletilbud er det flere av. Verdal Videregående skole, Bakketun folkehøgskole er en skole med mange forskjellige tilbud, Innspæll er teaterutdannelse på høgskolenivå.
Hjemmesiden til Verdalingen.
LOKALAVIS
Lokalavisa Innherreds folkeblad og Verdalingen har slått seg sammen med Levanger-avisa og heter fra sommeren 2015:
HAGERGRYNKOMPANIET
Siste tilvekst av amateaterlag i Verdal er Hagergrynkompaniet. Og de vil engasjere seg innenfor området teater, sang og musikk. De tenker å presentere revy- og teatertekster av gamle Verdalsforfattere, men vil også satse på egenprodusert, folkelig underholdning.
Hagergrynkompaniet

INFOKIOSKEN VERDAL Verdal kommune
Nettstedet Infokosken Verdal
har innført internettbaserte infokiosker - som er et informasjonstilbud for turister og andre der alle får nødvendige opplysninger om kommunen. Infokioskene har også opplysninger om hva som skjer i Verdal, sider om hvordan finne fram, lenker til kulturelle aktiviteter (kino, bibliotek, lag og mange organisasjoner), opplysninger om kollektivtrafikken, lenke til nabokommunen Levanger etc.

Infokioskene er plassert forskjellige steder i kommunen, bl.a. annet utenfor Servicekontoret i Kinogården, ved Hydro Texaco-stasjonen på Stekke og på Stiklestad. Infokioskene er tilpasset rullestolbrukere og har trykkfølsom skjerm. Infokioskene bygger på nettstedet www.servicetoget.no/verdal.

LOKAL HISTORIE OG SAMTID
Helgådal IL har svært mye interessant stoff liggende ute. Se også Bygdeboknemda i Verdal, Vømmølfestivalen og Bygdadagen på Stiklestad.

NÆRINGSLIV OG KULTUR
Eventus Kultar er en interesseorganisasjon for arrangementseiere, næringsliv, kommune, privatpersoner og andre med interesser knyttet til arrangement og arrangementsutvikling i Verdal.
Se også Tindved kulturhage.


Verdal mannskor feirer 100-årsjubileum i 2013. Den 17. mars går jubileumskonserten. De trenger medlemmer, så det er bare å trykke på lenken ovenfor...!

LAKSEFISKE
Verdalselva er ei av landets beste lakseelver. Lenker videre til grunneiere, laksebørs, fiskekort etc.

Verdal kino har fått noe av landets mest moderne kinosaler. Sto ferdig i august 2003. Fra å være den minst besøkte kinoen i fylket har Verdal gått til å bli den best besøkte. Vi er stolte og takknemlige for at publikum har valgt oss og vil også i fortsettelsen gjøre alt vi kan for at de skal fortsette med dette! (sitat fra deres hjemmeside.)

BOKHANDEL: WOXHOLT LIBRIS
Woxholt Libris er videreføring av H. E. Eide. En forretning som ble etablert i Verdal i 1917. Foretningen er en familiebedrift som nå drives av 4. generasjon av Paul Erik Woxholt, og er nå den eldste private foretning på Verdalsøra. Den har altså lang tradisjon for å betjene sine kunder. De første årene holdt bokhandelen til i Sørgata, men ettersom trafikkbildet endret seg flyttet den i 1953 til Nordgata, og i 1994 til Amfi senter
.

Paul Erik Woxholt har vært en flittig samler av gamle postkort fra Verdal, og Verdal Historielag har fått lov til å benytte flere av hans postkort.

VERDAL BIBLIOTEK
Har et Lokalhistorisk arkiv og er kun tilgjengelig i bibliotekets åpningstider. Arkivmaterialet lånes ikke ut, men skal kun brukes på biblioteket.

Verdal bibliotek er et av de beste i Nord-Trøndelag når det gjelder lokalhistorisk stoff.

Hentet fra bibliotekets hjemmeside: «Arkivet er et kommunalt arkiv som belyser bygdas historiske utvikling. Det gir innbyggerne mulighet til å gjøre seg kjent med bygdas historie, og sikre for etterslekten materiale som ellers lett vil gå tapt.

Arkivet skal ta imot, oppbevare og gjøre tilgjengelig alle dokumenter som har tilknytning til bygda. Arkivsakene kan ha sitt opphav i en enkelt person, gård eller grend, lag og foreninger, firma, institusjoner eller andre.

Dokumentene kan være originaler eller kopier, eventuelt i mikroform. Det kan være i skriftlig form, bilder, lydopptak og annet. Trykte kilder inngår i bibliotekets vanlige samlinger. Det er anledning til å deponere private arkiv i den utstrekning de faller inn under arkivets formål.»

ROTMO-SAMLINGA
Verdal bibliotek har også en egen samling vedrørende
bygdas store sønn, Hans Rotmo. Rotmo-samlinga har mye stoff om Rotmo, både som musiker, artist og forfatter av teaterstykker.

AMATØRTEATERLAG

Vi har flere aktive amatørteaterlag i Verdal. Styggdalsnemnda, som ble stiftet 1987, er en sammenslutning av amatørteaterlagene i kommunen.
Av enkeltlagene i Verdal, må vel Verdal teaterlag sies å være det største.

Fylkets eneste profesjonelle teater ligger på Stiklestad. Nord Trøndelag teater har egen hjemmeside.

SPELET OM HEILAG OLAV
Gjennom en 50-årig tradisjon med «Spelet om heilag Olav» på Stiklestad, er det etablert en interesseorganisasjon som holder kontakt med gamle og nye Hærmenn, altså statister i forestillingen. Her kan du også melde deg på som hærmann for neste oppsetning av Spelet. Norsk Hærmannsforbund ble etablert 29. juli 1995.

STIKLESTADPRISEN

Sakset fra hjemmesiden til Verdal kommune: «Prisen skal deles ut til en skapende eller utøvende norsk kunstner, for en kunstnerisk innsats som har forbindelse med Stiklestad og/eller de ideer og den tradisjon som har forbindelse med Olsok. Prisen kan også tildeles en norsk vitenskapsmann eller populærhistoriker for et historisk eller populærhistorisk arbeid, som har levendegjort begivenheter i norsk historie med tilknytning til Stiklestad og Olsok.» Stiklestadprisen - Vedtekter og pristakere.

Spelet om Heilag Olav blir produsert av SNK, Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Den storslagne musikken til Spelet ble komponert av komponisten Paul Okkenhaug. Forfatter er Olav Gullvåg.

Stiklastadir Stiklestad Nasjonale Kultursenter

DE VÆRDALSKE BEFESTNINGER


De Værdalske Befestninger. Hovedfestningen er åpen lørdager og søndager i juli og august. Festningen ligger 25 km fra Verdal Sentrum. Følg RV 72 mot Sverige.


AVISHISTORIEN.NO
«Den nordtrønderske avishistorien, som er rikere enn mange tror, har hittil vært vanskelig tilgjengelig for de fleste. Dette vil avishistorien.no snu opp ned på. Vår målsetting er å digitalisere avisenes arkiver, det være seg avissider, fotografier og levende bilder, og tilby disse historiske skattene via denne portalen.

Først ut er Trønder-Avisa, som med sine forløpere kan trekke sin historie tilbake til 1862. Etter hvert vil du finne flere avisarkiver her hos oss, og vi er sikre på at dette er noe som vil falle i smak. Avisarkivet inneholder i dag ca. 500.000 avissider.» Du må BETALE for abonnement for å nytte alle funksjonene på nettstedet.

 

De Værdalske befestninger