Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Årbokoversikt

Årbok 2008
(PDF-fil sakset fra Trønder-Avisa)

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
27.11.08

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Årboka 2008 er lagt ut for salg

Onsdag 26. november ble Verdal historielags Årbok 2008 presentert for den lokale pressen. Les om presentasjonen av Årbok 2008 i Trønder-Avisa.

Vi har her valgt å publisere hele forordet til Årbok 2008:

Forord

«Så ble det årbok i år også, med økt sidetall og stoff som må bero til neste år. Det må vel kunne sies at redaksjonen har hatt et luksusproblem. - En stor takk til alle våre bidragsytere, enten dere har levert artikkel, bilder/illustrasjoner eller annen informasjon!!!

For noen tiår tilbake var de fire S-er et begrep innen skøytesporten. Denne utgaven av årboka har også sine fire S-er: Stiklestad, Sul, Skoler og Soldater.

Utsnitt av forsiden til Årbok 2008
På Stiklestad går vi under jorda. Arkeolog Lars Stenvik, førsteamansuensis ved NTNU-Vitenskapsmuseet, gir oss en kort innføring i hvordan arkeologiske undersøkelser gjøres ved hjelp av moderne teknologi, hva de mener å ha funnet så langt i Stiklestadområdet, og litt om veien videre. Avdelingsleder ved SNK, Per Steinar Raaen, redegjør for hvorfor en såkalt prosjektgruppe går inn for å avdekke deler av den nedgravde NS-bautaen. Begge deler kan bli spennende å følge i fortsettelsen.

Krig med svenskene er heldigvis et ukjent begrep i våre dager, men ikke for henholdsvis 350 og 200 år siden ser det ut til. Krigen for de fleste av oss er årene 1940-1945, omtalt i de fleste årbøker. Ulike innfallsvinkler gjør at vi i ettertid trolig har fått et mer nyansert bilde av denne mørke perioden i vår historie. Magne Leins freske memoarer i denne boka bidrar til nettopp dette.

Ellers skulle flere av temaene være dagsaktuelle. Jfr. avisoppslagene om Vuku-skolen, tilgjengelighet og utbygging - og innsparinger i helsevesenet/eldreomsorgen.

Årbokredaksjonen vil gjerne ha beskjed om eventuelle feil og mangler, men håper at dere alle først og fremst finner stoff som faller i smak.»

Et utvalg av artikler fra Årbok 2008
TEMA ARTIKKEL FORFATTER
ARBEIDSLIV Meierifolket kapret verdalsjenter
Bakken, Arne Gunnar
  Snekkerkurs 1943 (bilde) Red.
ARKEOLOGI - FORTIDSMINNER Geofysikk og arkeologi på Stiklestad
Stenvik, Lars
BIOGRAFIER Alf Nordberg – siste del av psevdonymet ROALF
Haugmark, Tor
  Johan Stormo – en slitets hedersmann
Stiklestad, Hans
  Volo – dr. Kvellos forbilde
Kvello, Jan K.
FORTELLINGER Full soldat på Øra
Veimo, Roald
  På folkemunne for 200 år siden
Veimo, Roald
HELSE og OMSORG Innherred sykeheim 1962–1988 Myhr, Else
IDRETT - FRILUFTSLIV Topphåndball uten do og dusj
Braarud, Kjell
JUBILEER Museumsdrift gjennom 80 år
Ness, Solveig
KRIG - FORSVAR ...til minde om, at Trøndelagen atter blev lagt til moderlandet
Guddingsmo, Svein
  Habst du Bongbong?
Lein, Magne
  Krigen 1808–1809
Veimo, Roald
KULTURLIV Danseorkestre i Verdal – del 2
Lyng, Harald
SAMER OG
REINDRIFT
Om to sametragediar i Sulfjellet rundt 1870
Jünge, Åke
SKOGDRIFT Skogsarbeid i Sul på 1950-tallet Stiklestad, Knut
SKOLE - UNDERVISNING Beretning om grunnskolen i Verdal
Red.
Bestemmelser om renhold i 1902
Red.
  Trang fødsel for skole på Verdalsøra
Red.
STIKLESTAD NS-historien på Stiklestad
Raaen, Per Steinar
     ! Bestill Årbok 2008 hos lederen i salgsnemnda.

! Les om hvilket innhold vi ønsker til framtidige årbøker