Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Alfabetisk oversikt over alle  artikler i Årbøkene
Årbokoversikt

Årbok 2012
- klar for publikum

Bestill
Årbok 2012
Salgsnemnda

LAGT UT PÅ NETT:
24.11.2012

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Årboksalget er i full gangSalget av historielagets årbok er nå i full gang. Første salgsdag var fredag 23. november, da laget hadde egne stand i Domus Senter og i Boby'n kjøpesenter. Fram til 15. desember vil historielaget ha salgsstand på fredager og lørdager på Øra. I samme periode vil det være stand i Boby'n på lørdager. Årboka selges også andre steder - hos Woxholt Libris i Amfi kjøpesenter på Øra, Mix-kiosken i Boby'n, kommunens servicekontor og i Stiklestad nasjonale kultursenter, for å nevne de fleste salgssteder.

På den første salgsdagen var det ekteparet Grete og Alf Ward fra Ulvilla som betjente historielagets stand i Domus Senter. Foruten årboka ble det solgt ganske mange andre lokalhistoriske bøker historielaget har gitt ut, fortalte bokselgerne. Nytt i år er at historielaget har anskaffet ruvende salgsplakater.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo