Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
06.03.2019

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Årsmøte Verdal historielag 2019

Årsmøte i Verdal historielag 2019
Stiklestad Nasjonale kultursenter, Mediarommet
Onsdag 13. mars, klokka 18.00

Dagsorden
1. Konstituering
1.1 Godkjenning av innkalling
1.2 Valg av møteleder
1.3 Valg av referent
1.4 Valg av to personer til å underskrive protokollen

Behandling av saker
2. Årsmelding for 2018.
3. Regnskap for 2018.
4. Arbeidsplaner for 2019.
5. Budsjett for 2019.
6. Forslag til endring i utvalgene.
6.1. Forslag om å opprette utvalg for metallsøking
7. Valg.

.................
Kjetil Dillan
Sekretær