Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
18.03.2019

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner
Roald Veimo gjenvalgt som leder i historielaget:

Karoliner-markeringen engasjerte

8. september 2018 kl. 20.30 ble kanonen på Stene skanse i Inndalen avfyrt, samtidig med at varden på Steinsvåttån ble tent. Deretter ble etter hvert 15 varder langs Trondheimsfjorden satt i brann. Forrige gang de samme vardene ble tent og varslet ufred, var 11. september, 300 år tidligere. Orden ble gitt av general Vincent Budde. Under fredeligere forhold - historielagsleder Roald Veimo (t.h.) og kanonmannskap Olav Nyberg (t.v.) og Kjetil Aarstad.

Roald Veimo ble på årsmøtet i historielaget onsdag 13. mars gjenvalgt som leder. Årsmøtet ble som vanlig holdt på Stiklestad nasjonale kultursenter. Laget har 370 medlemmer. Om lag 60 personer hadde møtt opp på årsmøtet.
Historielag har lagt bak seg et hektisk år. Aktiviteten i fjor var i stor grad preget av 300-årsmarkeringen av karolinernes felttog gjennom bygda.

I årsmeldinga går det fram at den bredt anlagte markeringen tok til på ordførerens kontor allerede i 2016. Kommunen ønsket å ha historielaget med på å planlegge og gjennomføre markeringen av det dystre 300-årsminnet for karolinernes hærtog. Det utviklet seg til et fruktbart og interessant samarbeid med andre frivillige organisasjoner, koordinert av kommunens kulturtjeneste.

Frivilligheten i fokus
-Vi ble fort enige om at markeringene skulle bestå av ulike arrangement, skriver laget i årsmeldinga. Ett av målene var å engasjere frivilligheten i bygda. Historiekunnskap ble spredt gjennom flere mindre arrangement mot ulike målgrupper. Det var også enighet om å formidle kunnskap om lokal historie ved å ha hovedfokus på sivilbefolkningens situasjon i den humanitære katastrofen som rammet Innherred for 100 år siden.

Hovedarrangementet under karoliner-markeringen var 8. september på Stene skanse. Da kanonen på skansen ble avfyrt kl. 20.30, tentes først varden på Steinsvåttån. Deretter lyste det opp på Kvindfjeller, Våttåhaugen og Tjelderknoppen. På alle disse gamle vardeplassene hadde de forskjellige lagene ordnet med egne arrangement med orientering om historien.

I tillegg fikk karoliner-markeringen i Verdal med seg lokalhistoriske miljø i nabobygdene langs Trondheimsfjorden. Derfor ble ilden denne kvelden bokstavelig talt spredt både til Sparbu, Egge og Ogndalen og sørover til Levanger, Skatval og Lånke. Det var om lag 15 varder som brant denne kvelden, forteller årsmeldinga.

Metallsøkerutvalg
På årsmøtet ble det bestemt at det skal etableres et metallsøkerutvalg. Det er metallsøkermiljøet i bygda som ønsker å løfte sin aktivitet inn i mer organiserte former.

— Som historielag synes vi dette er svært interessant. Vi mener at metallsøkerne utøver en aktivitet som er helt innenfor historielagets interessefære. Samtidig ser vi også at dette kan være en aktivitet som virker «revitaliserende» på et historielag som etter hvert har en gåhåret medlemsmasse, heter det i årsmeldinga.
Det nye utvalget blir historielagets sjuende. De øvrige er: Årbokredaksjonen, salgsnemnda, slektsutvalget, turutvalget, minnesmerkeutvalget og web- og digitaliseringsutvalget.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo