Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
26.02.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Verdal Historielag avvikler sitt årsmøte

Verdal Historielag avvikler sitt årsmøte på Stiklestad Nasjonale kulturhus onsdag den 15. mars kl. 18.00.

Umiddelbart etter årsmøtet, ca. kl. 19.00, er det «onsdagstreff» i samarbeid mellom Historielaget og SNK. Her vil underdirektør ved Riksarkivet, Tine Berg Floater kåsere over temaet «På skattejakt i arkivene».

Medlemmer av historielaget som deltar på årsmøtet har gratis inngang på onsdagstreffet.

Vel møtt!

Roald Veimo, leder