Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Tekst og foto:
Jon Holmlimo

SE OGSÅ:
De Værdalske befestninger

Starten på jubileet

VERDALINGEN:
Oluf Bergstuen
synger ut

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
13.08.2011

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Klart for storslått festningsjubileum


Trioen som skal framføre tablået «Pukkslager Oluf Bergstuen» under festningsjubileet - Karl Ove Indal (t.v.), Kalle Garli og Arne Espen Dillan.

Denne måned er det 100 år siden festningsanleggene i Inndalen stod ferdig. Markeringen vil ikke foregå i all still- het. Det sørger foreningen De Værdalske Befestninger for. Lørdag 20. og søndag 21. august er det klart for et storslått jubileum.

Torsdag 11. august inviterte festningsforeningen til pressekonferanse ved vegvokterboligen på museumsområdet på Stiklestad. Stedet var ikke tilfeldig valgt. Denne boligen, bygd av Vegvesenet i 1870, var det eneste huset i Vaterholmen under anleggsperioden for festningene, som varte i to år.

Hornmusikk og taler
Jubileumsmarkeringen lørdag vil delvis foregå ved parkeringsplassen ved fylkesveg 72 like øst for militærleiren. Her blir det hornmusikk og hilsningstaler. En lang rekke gjester vil delta, bl.a. fra Forsvarsbygg, fylkesmannen i Nord-Trøndelag og selvsagt fra Verdal kommune. Deretter går turen for de innbudte gjester opp trappa til fest- ningsanlegget på sørsida av fylkesvegen til det som benevnes Søndre Galleri. Her blir tablået «Pukkslager Oluf Bergstuens beretning framført». Det er anleggshistorien i ord og toner.

Det er nærliggende å tro at det blir en ganske tørr og saklig framstilling av den alvorlige historien om festnings- anleggene. Men det er helt feil. Trioen Kalle Garli, Karl Ove Indal og Arne Espen Dillan vil sørge for at latterbølgene kommer til å gjalle mot bergveggene i festningen. Garantert! Det kan de frammøtte på pressekonferansen gå god for etter å ha blitt budt på noen smakebiter fra tablået. Manusforfattere er Roald Veimo og Kalle Garli, og det er smurt kraftig på i framstillingen av pukkslager Oluf Bergstuen. Garli har skrevet tekst og melodi til tre-fire sanger som framføres.

Det blir bare en publikumsforestilling av tablået, nemlig søndag 21. august kl. 14. Lokalet i Søndre Galleri rommer bare om lag 50 personer, så forestillingen blir veldig eksklusiv. Billetter legges ikke ut for salg. De kan bare kjøpes ved trappa opp til festningen. Festningsforeningen bør vurdere å settes opp tablået også for et større publikum. Det fortjener Oluf Bergstuen…

Våpnene flyttet
Etter oppløsningen av unionen med Sverige i 1905 måtte Norge legge ned grensefestningene sør for Kongsvinger. Våpnene fra de nedlagte festningene ble deretter disponert til forsvar av Midt-Norge. Derfor ble De Stjør- og Værdalske Befestninger bygd. Arbeidet ble påbegynt ved nyttår i 1909 og anleggene stod ferdig i 1911.

Festningenes hovedoppgave var å yte motstand i første fase av et eventuelt angrep på Norge, slik at man fikk den nødvendige tid til å mobilisere og disponere de øvrige styrker på mest mulig hensiktsmessig måte.

Festningsanlegget var utstyrt med en hurtigskytende festningskanon og mitraljøser.

Festningsverkene i Verdal var aldri i strid, i motsetning til i Stjørdal. Hegra festning er mer kjent for sin historie ved krigsutbruddet i 1940. Festningene i Verdal ble fredet i 1940.Årsaken er at de representerer en viktig del av forsvarshistorien fra de første ti-årene etter unionsoppløsningen. De er nå ett av våre nasjonale festningsverk.

..................................
Tekst og foto: Jon Holmlimo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESØK HJEMMESIDEN TIL DE VÆRDALSKE BEFESTNINGER!

 

Hjemmesiden til De Værdalske Befestninger