Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Tekst og foto:
Jon Holmlimo

SE OGSÅ:
De Værdalske befestninger

Starten på jubileet

Klart for storslått festningsjubileum

VERDALINGEN:
Oluf Bergstuen
synger ut

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
21.08.2011

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Forsvarsmonument feiret 100 år


Leder i Festningsforeningen, Ola Schjei (t.h.), sammen med veteranene Kjell Minsaas (t.v.) og Svein Guddingsmo.

De Værdalske Befestninger i Inndalen i Verdal, også benevnt Vaterholmen fort, feiret lørdag 20. august at det var 100 år siden forsvarsanleggene sto ferdig etter en anleggstid på to år. Jubileet ble en verdig og stilfull markering av at dette forsvarsmonumentet, som er spesielt i sitt slag, var ferdig til å bli tatt i bruk.

Den offisielle feiringen var en nasjonal begivenhet. Til stede var eieren av anlegget, Forsvarsbygg, representert ved adm. dir. Frode Sjursen, rådgiver Elend Hammer og Hilde Herberg, som er festningsdistriktssjef Norden- fjelske. Statens utsending var assisterende fylkesmann Oddbjørn Nordseth i Nord-Trøndelag. Ordfører Bjørn Iversen var i spissen for utsendingene fra Verdal kommune.

At det nasjonale festningsanlegget i dag er i en slik forfatning at det kan ta imot besøkende, er ingen tilfeldighet. Først på 90-tallet ble det dannet en forening til bevaring av De Værdalske Befestninger. Under åpningstalen framhevet foreningens leder, Ola Schjei, to av veteranene som har vært med helt fra foreningen ble stiftet, Kjell Minsaas (82) og Svein Guddingsmo (86). Begge var til stede, iført artilleriuniformer fra 1894. Den tredje veteranen fra starten av foreningen, Ottar Nordseth, er nå død.

Vanskelig å forstå
- I dag er det vanskelig å forstå at forholdene mellom oss her i Norge og våre svenske naboer var av en slik art at det ble oppfattet som nødvendig å bygge festningsverk, sa ordfører Bjørn Iversen. - Vi fryktet rett og slett angrep fra nabolandet.

Ordføreren berømmet festningsforeningen. - Nok en gang ser vi betydningen av et aktivt arbeid til beste for oss alle. Som jubileumsgave hadde han med seg en sjekk på 5.000 kroner. - Denne er ment som en symbolsk takk fra lokalsamfunnet til en liten forening som gjør et stort arbeid med å bevare kulturarven. Ikke minst ser vi dette ved ulike aktiviteter gjennom denne 100-årsmarkeringen, sa ordfører Iversen før han overrakte gaven til Ola Schjei, leder i Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger.


Adm. dir. Frode Sjursen (t.h.) i Forsvarsbygg sammen med Kjetil Aarstad fotografert Galleri Sør. Det var første gang Sjursen besøkte festningen. Aarstad er for øvrig ansatt av Nasjonale Festningsverk for å drive vedlikeholdsarbeid.

Adm. dir. Sjursen i Forsvarsbygg hadde med seg en viktig present til jubilanten, nemlig Nasjonale Festningsverks verneplan for festningsanleggene. Planen var rykende fersk, ettersom den kom fra trykkeriet fredag ettermiddag. Verneplanen utgjør en bok som gjennom mange bilder og illustrasjoner har fått en interessant og høyst lesbar form. Redaktør er rådgiver Erlend Hammer i Forsvarsbygg.

Første organisasjon
Leder Kjetil Dillan i Verdal Historielag gratulerte jubilanten og overrakte en pengegave i form av to medlemskap i venneforeningen. Festnings- foreningen har nemlig åpnet for at næringsvirksomheter og foreninger kan bli støttemedlemmer. Kontingenten er på 500 kroner. Historielagets bidrag var derfor på 1000 kroner nå og videre framover. Sekretær Roald Veimo i Festningsforeningen forteller at historielaget er første organisasjon som blir med som støttemedlem.

Den offisielle jubileumsmarkeringen foregikk på nordsida av elva Inna, like bortenfor brua fra parkeringsplassen ved Kleivdalen. Vuku skolemusikk, ledet av Ragnar Lier, bidro til å skape høytid. Dessuten sørget Nordenfjeldske Dragoners korps fra Levanger for å gi lyd fra seg. Karene hadde med seg en høylytt saluttkanon. Den ble avfyrt med ett skudd foran hver tale som ble framført.

T.h.: Rådgiver Erlend Hammer i Forsvarsbygg (t.h.) har vært redaktør av den ferske, fargerike boka som presenterer verneplanen for De Værdalske Befestninger.

Etter arrangementet ved elva, gikk de innbudte gjester opp til Galleri Sør der tablået «Pukkslager Oluf Bergstuens beretning» ble framført. Det er anleggshistorien i ord og toner. Forestillingen varte om lag en halv time, og ingen kjedet seg. Det er Roald Veimo og Kalle Garli som har skrevet manuskriptet. Aktører var Karl Ove Indal og Arne Espen Dillan. Musikken sørget Garli-brødrene Kalle og Jan Erik for. Arrangøren bød også på et flott koldtbord inne i fjellet. Noe lignende servering har nok aldri forekommet i festningen…

Søndag var Galleri Sør åpnet for publikum, med teaterforestillingen som den store attraksjonen. 70 personer overvar jubileumsforestillingen i det lille fjellokalet. At det var overfylt var ingen overdrivelse.

..................................
Tekst og foto: Jon Holmlimo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILLEDMONTASJE FRA PUKKSLAGER OLUF BERGSTUEN

BIlder fra Tablået: Kjetil Dillan, leder i Verdal Historielag

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESØK HJEMMESIDEN TIL DE VÆRDALSKE BEFESTNINGER!

 

Hjemmesiden til De Værdalske Befestninger