Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
15.03.12

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Nytt æresmedlem i Verdal Historielag


Nytt æresmedlem: Gjenvalgt leder Kjetil Dillan t.v. og nytt æresmedlem i historielaget, Johannes Overmo.

Johannes Overmo (t.h.) ble på årsmøtet i historielaget onsdag 14. mars utnevnt til æresmedlem. Det var gjenvalgt styreleder Kjetil Dillan som overrakte diplom og blomster. Overmo har en lang karriere som bak seg som tillitsvalgt i historielaget. På årsmøtet ble han gjenvalgt som leder i turutvalget. Han er dessuten med i minnesmerke- utvalget. For øvrig ble det ikke store utskiftinger i de ulike funksjoner i laget, som har om lag 400 medlemmer.

Tross den lave kontingenten, som på forrige årsmøte ble hevet til 100 kroner, har laget god økonomi. Det sørger salget av årsboka for. Regnskapet viser et overskudd på 25.000 kroner. Laget har bortimot 400.000 kroner på ulike konti. Det var god oppslutning om årsmøtet, som ble holdt på Stiklestad nasjonale kultursenter. Etter årsmøtet sørget pensjonert språkforsker Ola Stemnshaug for den åndelige føde.

......................
15. mars 2012
Jon Holmlimo