Kongens medalje til Johs. Overmo

Johannes Overmo er tildelt Kongens fortjentsmedalje. Overrekkelsen ble foretatt av Verdals ordfører Bjørn Iversen ved et storstilt kulturarrangement i Lunheim forsamlingshus onsdag 8. november. Senere - på styremøte i historielaget - ble han gratulert og overrakt blomster av styreleder Kjetil Dillan. I historielaget har Overmo opp gjennom årene hatt mange tillitsverv. Nå er han leder i lagets turutvalg. Det var Helgådal Idrettslag som hadde foreslått Overmo til den kongelige utmerkelsen.

Medaljeoverrekkelsen var et arrangement som var åpent for alle som ønsket å være med på å hedre en avholdt sambygding. Og det var folksomt i forsamlingshuset da Odd Helge Roksvåg ønsket velkommen. Samfunnsbyggeren blir oftest omtalt som «Johs.»

Gjennom et livslangt engasjement har 71-årigen arbeidet for Helgådal og Verdals beste. Han har bodd i kommunen i hele sitt liv. Av yrke har han vært bankmann.


Ordfører Bjørn Iversen foretok overrekkelsen av Kongens fortjenstmedalje til Johannes Overmo.

I et langt livsløp har Overmo brukt all sin fritid til lokalsamfunnets beste, poengterte ordfører Iversen i sin tale før han overrakte Kongens heder - medalje med diplom.

Listen over de ulike verv Overmo har hatt er svært lang. I 43 år har han hatt ulike tillitsverv i Helgådal Idrettslag, der han også har vært leder. Han har vært med i redaksjonen i idrettslagets lokalhistoriske magasin Helgådalsnytt helt siden det kom ut for første gang for 40 år siden. Her har han skrevet en rekke artikler. Det har han også gjort i Verdal Historielags årbøker. Han ble for øvrig på siste årsmøte i historielaget utnevnt til æresmedlem. For flere år siden ble han æresmedlem i idrettslaget. Han har også fått en «bit» av Verdal kommunes kulturpris, som ved første tildeling gikk til Helgådal Idrettslag.


Mange hadde møtt fram i Lunheim forsamlingshus for å hedre sambygdingen Johannes Overmo
med utmerkelsen. Ved mikrofonen på scenen Bård Bratli.

Selv om Overmos samfunnsengasjement for en stor del har vært knyttet til øvre Verdal, har han vært en aktiv medspiller på flere felt - bl.a. i Sagamarsjen og i Nord-Trøndelag museumsstyre.

Arrangementet i Lunheim ble en kulturkveld av de sjeldne med en rekke innslag. Det var musikalsk opptreden av Berit og Jens Roksvåg og av Stig og Bård Bratli. Videre sangopptreden av Hagergrynkoret Kåinn-bandet. Historie- fortelleren Hans Olav Løken fra Stjørdal hadde som vanlig fortellinger som fenget.

..................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo