Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag


LAGT UT PÅ NETT:
24.01.2018

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Verdal minnes karolinernes hærtog


Bildet viser «Trondhjemske Infanteriregiment» — en militærhistorisk gruppe fra Trondheim som deltok i 200-årsmarkeringen for «freden i Bleckåsen» sommeren 2009. Arrangementet ble holdt i Skalstugan.

I år er det 300 år siden den svenske generalen Armfeldt hærtok Verdal. Karolinerne plyndret bygda for alt — husdyr, mat og verdisaker. Mange gårder ble satt i brann. Også militært gikk det hardt for seg.

I Verdal vil hendingene fra 1718 bli markert med en rekke arrangement. Det første er allerede holdt ved et foredrag av Roald Veimo på det siste onsdagstreffet ved Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK). Historelagslederen kalte temaet «Jämter og trøndere i krig og fred gjennom 350 år». 140 personer hadde funnet vegen til onsdagstreffet i medierommet ved SNK, langt flere enn noen hadde drømt om.

Vardetenning
Et av hovedarrangementene blir vardetenning på Våttåhaugen. Det planlegges arrangement med et kort foredrag og demonstrasjon av vardebygging - når de ble brukt og hvorfor. Det blir kommunens kulturkontor i samarbeid med De værdalske befestninger og Nordenfjeldske dragoners korps som skal stå bak dette opplegget. Siste gang vardene ble brukt som varslingssystem var høsten 1718 - altså for 300 år siden.

Rådmannen har oppnevnt en koordineringsgruppe i anledning Karoliner-markeringen. Den består av historielaget, foreningen til bevaring av De værdalske befestninger, Det nordenfjeldske dragoners korps og kommunens kulturtjeneste.

«Pistolpojken»
Blant arrangementene som planlegges kan nevnes teateroppsetningen «Pistolpojke»" etter manus av Hans Rotmo. Her er det Styggdalsnemnda som har ansvaret. Videre blir det fottur til Melbyvollen/Grønningen. I dette området var siste leirplass for Karolinerhæren før den kom til Inndalen og Stene skanse/Levring. I september blir det ved SNK et arrangement under merket «Gjenstandene forteller» der 300-årsmarkeringen blir temaet.

— Svenske og norsk-danske militære styrker har stått overfor hverandre klar til kamp flere ganger - både før og etter 1718, fortalte Veimo i sitt foredrag ved SNK. -Siste gang var i 1809 da nordmennenes felttog til Järpen og Bleckåsen endte med «separatavtale» om våpenhvile mellom styrkene i Trøndelag og Jämtland. Denne begiven-heten ble markert bl.a. i Skalstugan 2009 da lenshøvdingen i Jämtland og fylkesmannen i Nord-Trøndelag skrev under en forlenget avtale om våpenhvile i ytterlige 200 år.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo


...............................................................................................................................
Fra bak betalingsmuren på INNHERRED.NO har vi lånt disse detaljene fra Roald Veimos foredrag:


«Den karolinske armeen som samlet seg på den andre siden av grensen besto av nærmere 10.000 mann og mer enn 6.000 hester. De forlot Duved i begynnelsen av august, og målet var å innta Trondheim. De passerte forbi Feren, kom rundt Snasa og ned til Stene. På sin ferd gjennom bygda tok de blant annet 1680 storfe, 2316 småfe, 376 svin og 60 høner. De stjal også store mengder med korn, og hele 9087 lass med høy. I tillegg ranet de med seg klær, gårdsredskaper, ved og tømmer.»