Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

KULTURPRISEN 2011

LAGT UT PÅ NETT:
17.12.12

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Verdals kulturpris til Ørjan Hattrem


Foruten et pengebeløp består kulturprisen av et kunstnerisk arbeid. Kulturprisvinner Ørjan Hattrem fikk dette bildet, laget av verdalskunstneren Per Olav Olsen, overrakt av ordfører Bjørn Iversen.

Verdal kommunes kulturpris for 2012 ble lørdag 15. desember tildelt Ørjan Hattrem. Det skjedde ved Stiklestad nasjonale kultursenter. Begivenheten er en av de faste tradisjonene ved slutten av året. Overrekkelsen av prisen, som er et pengebeløp og et kunstverk, ble foretatt av ordfører Bjørn Iversen.

I talen før overrekkelsen refererte ordføreren kulturprisens formålsparagraf som sier at prisen er «en æresbevis- ning som markerer den prisbeløntes særskilte innsats for kulturlivet i Verdal kommune».
- I en kulturkommune som vår er dette særdeles store krav, sa Iversen.

Markant
- Hattrem får prisen for sin innsats for å etablere en profesjonell teaterutdanning som har blitt et bachelorstudium i teaterproduksjon og skuespillerfag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har ikke gjort jobben alene, men han har vært markant i hele prosessen. Utdanningens kunstneriske profil er preget av Ørjan sin teaterfaglige bakgrunn og hans erfaring innen friteatervirksomhet.

Teaterutdanningen har tilhold i Tindved kulturhage. - Med ukuelig vilje og pågangsmot, med humør og optimisme og en arbeidskapasitet av uvanlige dimensjoner, har Hattrem vært en hoveddrivkraft i å utvikle en skuespillerut- danning det ikke finnes paralleller til i dette landet, sa ordføreren.

Kulturarrangement
Prisutdelingen på Stiklestad var som vanlig et stort kulturarrangement, ledet av kulturkonsulent Rune Dillan. En trio, med to tidligere kulturprisvinnere - Asgeir Skrove, kontrabass og Andre Dyrstad, piano - hadde med seg trommeslager Helge Westerfjell. De framførte flere numre.

Flere kunstnere var i aksjon - Ingvild Blæsterdalen og Einar Olav Larsen, fiolin - og Roar Tromsdal leste dikt. Dag Skevik opptrådte med tussefløyte. Asgeir Skrove holdt en tale der han roste prisvinneren som visjonær, men sam-tidig handlekraftig. Tromsdal overrakte blomster fra teaterutdanningen. Førsteklasse ved teaterutdanningen bidro med flere sangnumre.

Kommunens kulturpris har blitt delt ut siden 1985. Første prisvinner var Helgådal Idrettslag. Av de 29 kulturpris- ene, har seks gått til organisasjoner. Fire æresmedlemmer i historielaget er blant prisvinnerne - Morten Veimo (1988), Øystein Walberg (1993), Arne Gunnar Bakken (1996) og Solveig Ness (2005).

..................................
Tekst og foto: Jon Holmlimo