Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Annonsering
av turen

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
23.05.2014

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner
Kveldsutflukt for over 70 personer


Det var stor oppslutning om turen til Våttåhaugen i Volhaugen - her på tur nedover til parkeringsplassen.

Mandag 19. mai hadde historielagets turutvalg invitert til kveldsutflukt - til Våttåhaugen i Volhaugen og til Solems-tunet på Røra. Oppmøteplassen var parkeringsplassen ved Rådhuset, og transporten foregikk med egne biler. Over 70 personer tegnet seg i turprotokollen på det første turmålet. Noen færre ble med på turen til Røra.

På samlingspunktet i Volhaugen var stedet merket på et treskilt med navnet Våttåberget - et navn som kjentfolk var helt ukjent med. Konklusjonen ble at stedet heter Våttåhaugen. Våttå og varde var da også et tema som historielagets egen historiker Øystein Walberg tok for seg i en interessant forelesning på denne maikvelden, for øvrig på dagen 121 år etter Verdalsraset, som krevde 116 ofre.

Uten manus og forsterker
Den tidligere læreren trenger verken manus eller lydforsterker når han øser av sin kunnskapsbase om varder og jordras i Verdal, for å nevne et par av hans spesialiteter. Han kan også spe på med litt kirkehistorie, noe han også gjorde i historieforedraget på Våttåhaugen.


Leder i turutvalget Johannes Overmo (t.v.), Øystein Walberg, som hadde en historietime på Våttåhaugen, og Eystein Ness i turutvalget.

På Solemstunet på Røra fortalte svensken Per A. Yttermann om økolandsbyen han siden starten i 1996 har bygget opp - et par hundre meter fra Solemsvollen. Eiendommen, som benevnes som småbruk, er nå lagt ut for salg med en prisantydning på 4,2 millioner kroner.

Begge turmålene historielaget hadde valgt ut, var fenomenale utsiktspunkter. På Våttåhaugen kunne hele nedre del av Verdal beskues, foruten Leksdalsvatnet og Kjesbuvatnet i østlig retning og langt ut over Trondheimsfjorden i vest. På Solemstunet er ikke panoramautsikten mindre imponerende.

Flere turer
Hittil i år har historielaget arrangert to turer - til Tännforsen i Sverige og sist til og Røra. Allerede andre pinsedag, 9. juni, blir det tur til Auster-Juldalsvollen - langt til fjells. Det er bomveg, eid av Værdalsbruket AS, til turmålet. Transporten skal foregå med privatbiler, opplyser turleder Johannes Overmo. Han lover også rømmegrøt i Juldalen.

Turutvalget har også planlagt tur lørdag 28. juni. Den skal gå til Skalstugan i Sverige. Det kan også bli en tur i historielagets regi senere i år, røper Overmo. - Men her er ikke opplegget klart.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo

..................................................................................................................................................
Ole Morten Larsen: Øystein Walberg forteller om Våttåhaugen