«Moderne» slektsforskning i regi av Verdal historielaget


Torleif Pedersen og Kitty Kvilt legger inn slektsdata i Brothers Keeper. Verdens mest brukte slektsprogram, som også finnes på norsk, tross det amerikanske navnet.

Vi besøkte forleden kveld det pågående slektsgranskingskurset på biblioteket.
Da vi ankom var de tre deltakerne dypt konsentrert med å logge seg på det trådløse nettverket til biblioteket, som tydeligvis var en nyordning, men som etter hvert viste seg å fungere utmerket. Det var litt besværlig etter som man må legge inn eget mobiltelefonnummer på innloggingssiden, for så å få passord tilsendt på SMS.

Det var kun tre påmeldte til dette kurset, men kurslederne, Agnes Solli og Tore Rønning, valgte å holde kurs likevel. Under vårt besøk var ikke Tore til stede, da han var utkommandert til sin arbeidsplass på grunn av vannlekkasje der! Våren er kommet i Trøndelag!

Kursdeltakerne forteller at de har bedrevet litt registrering av slekt i flere år, og bruker kurset til å grave seg enda lenger bak gjennom slektshistorien. De har fått mange tips om nettsteder der man kan finne opplysninger, men mener at noe mer elementær datakunnskap kunne ha hjulpet dem litt raskere frem.

Alle tre kursdeltakerne, Brit Karlotte Grøtting, Torleif Pedersen og Kitty Kvilt bruker Brothers Keeper slekts- program. Torleif har også brukt Embla tidligere, men oppdaget at programmet viste relasjoner og slektsforhold feil enkelte ganger. Dette skal ha blitt rettet opp av leverandøren, men den nye versjonen viser de samme feilene, så det er nå lagt til side.

- Mulig feilen ligger hos meg selv, smiler Torleif!

...................
22. mars 2012
Kjetil Dillan


Brit Karlotte Grøtting og kursleder Agnes Solli i dyp konsentrasjon!