Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Opplysninger om
Lisbeth Nypan

på WikiPedia.

Opplysninger om
Lisbeth Nypan på
Store Norske LeksikonLes mer om Garnesmordet.

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
11.10.09

 

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Verdal Historielag har kommet over noen få eksemplar av Torbjørn Prestviks bøker

  • Sersjant Skavhaugs saga - og Krigen 1807-1814 (Trondheim 1964) (UTSOLGT!)

  • Lisbet Nypan - Den siste hekseprosess i Trøndelag som førte til bål og brann (Trondheim 1962).

KLENODIER
Bøkene som må anses som noen klenodier, er helt «nye», og selges for kr 150 per stk. Det er et svært begrenset antall, så det gjelder å være «først til mølla».

Sersjant Skavhaugs saga inneholder blant annet en stor omtale av Garnesmordet i 1806.

Lisbet Nypans - Den siste hekseprosess... kan kjøpes av lederen i Salgsnemnda.