Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.Det historiske
spelet Grenselaus

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
26.09.12

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

PRESSEMELDING FRA SNK
Gjenstandene forteller 10. oktober kl. 19.00.
Rugfinnene i Vera

«På 1600-tallet innvandret mange skogfinner til Østerdalen og bosatte seg i de øde skogene der. Rundt år 1800 kom flere skogfinske familier fra Trysil til Vera for å prøve et liv i fjellbygda. Henry Johnsen fra Trysil forteller om skogfinnenes tradisjoner og levemåte. Sissel Hermann er etterkommer etter skogfinnene og har skrevet teaterstykket Grenselaus og forteller om skogfinnene som kom til Verdal. Bonde Jakob Bjerkem skal vise oss svedjerugen, skogfinnenes korn, som han har dyrket i år. Det blir også musikalske innslag fra Veresspelet med Vilde Roksvåg og Toralf Lund.

Henry Johnsen er selv etterkommer etter skogfinner som slo seg ned i Trysils finnskoger omkring 1680. Han har fordypet seg i skogfinnenes mat. Foredraget vil dreie seg om bakgrunnen for at skogfinner kom til Norge og litt om hva som var kulturelt særegent for dem. Så vil han fortelle om skogfinske stedsnavn, tro og matstellet....»

«Sissel Hermann er etterkommer etter skogfinnene som kom til Verdal og ble interessert i å finne ut mer om hvordan livet deres ble i Vera. Dette endte i det historiske spelet Grenselaus, som i høst ble sett av 1500 publikummere i Vera. Denne kvelden skal hun fortelle om skogfinnene som kom til Vera, om hvordan livet deres ble der, og om hvor de dro etterpå. Hun har også noen gjenstander hun vil vise fram.

Det er flere i Nord-Trøndelag som har prøvd seg på Svedjerug. Jakob Bjerkem er en av dem. Han fikk tak i såkorn av Svedjerug hos Johan Svärd på Gran på Hadeland. Han har dyrka opp sorten på grunnlag av de sju korna som spira - av ti som ble funnet i et tørkhus/badstu på Grue Finnskog på 1970-tallet. De lengste stråa i rugåkeren i Henning i sommer ble ca 2,6 m.»

Billett: kr 120/100
Servering inkludert i billetten.

Velkommen!

Vennlig hilsen
Gunhild Rikstad
Museumsformidler
Stiklestad Nasjonale Kultursenter

740 44 200
92 43 69 58


Illustrasjonsmaleri: Svedjebrenning. Hentet fra Wikipedia


........................................................................................................................................................................
Les mer om skogfinnene på Store Norske Leksikon. Les mer om rugfinnene på finsk.no.