Søk på historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
08.10.12

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

SLEKSTFORSKERDAGEN 2012

I anledning Slektsforskerdag lørdag 27. oktober 2012, vil det i samarbeid med Verdal Bibliotek bli et arrangement i bibliotekets lokaler!

Slektsutvalget i Verdal historielag vil informere om slektsforskning. Hvordan komme i gang? Hvilke kilder kan brukes? Informasjon om slektsprogram på data, og søking i databaser.

Det blir kaffe og kake også!

GENERELLE RÅD TIL SLEKTSGRANSKERE

 1. Skriv ned alle opplysninger du finner
 2. Skriv ned hvor du har funnet opplysningene
 3. Snakk med eldre slektninger - nå
 4. Ikke stol på alle kilder
 5. Vær systematisk
 6. Lær deg det grunnleggende
 7. Ikke bare hva, når og hvor, men også hvordan og hvorfor
 8. Vær ærlig
 9. Del kunnskapene med andre
 10. Ha det gøy

LENKER OM SLEKTSFORKNING
På hjemmesiden til www.slekt.no finner du flere detaljer om ovenstående punkter, lenker til relevante nettsteder, samt mye, mye mer om hordan du går fram dersom du ønsker å finne ut mer om slektsforskning.

.........

SE OGSÅ
Kildestoff ved slektsgransking med tilknytning til Verdal (hentet fra Årbok 1989)