Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Nyheter fra Verdal historielag

SE OGSÅ:
Presentasjon
av turen

LAGT UT PÅ NETT:
18.08.11

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

40 med til Åkervoldgruva

Nesten 40 personer deltok på Verdal Historielags tur til Åkervoldgruva lørdag 13. august, i vakkert vær.

Ved Rørosgruva, den gruva en kommer til når en følger stien fra Grensvollen i Malsådalen, ble det orientert om drifta her inne mens deltakerne tok en kaffeskvett. Mangeårig sjef for Fosdalens Bergverk AS i Malm, Snorre Tessem, holdt en interessant orientering. Åkervoldgruva er først nevnt i 1866 da trondheims- kjøpmenn, og da i første rekke A.S. Backe, satte i gang drift her.

I 1892 kom Røros Kobberverk på banen og drev på utover 1890-tallet. Derfra skriver navnet Rørosgruva seg. I 1915-16 ble det ført elektrisitet hit, i en sidelinje til linja fra Vestly til Malså. Senhøstes 1918 ble drifta lagt ned.

Det er senere drevet diamantboring her inne, men foreløpig ingen ny drift. Tessem mener at om 50-60 år kan det godt hende at metallprisen blir så høy at drift igjen blir lønnsom. Prisen på kobber er femdoblet i løpet av de siste 10 år.

Den største forekomsten av metallholdig malm i Verdalsfjellene ligger inne i Skjækerfjellene, i det området som blir kalt Gruvan i Tverrvola. Her er det mange verdifulle metaller i store mengder. Men feltet ligger nå innenfor grensene til Nasjonalparken.


Bergingeniør Snorre Tessem (t.v.) og Johannes Overmo i turutvalget kikker på en metallholdig stein i Åkervoldgruva.

Tessem mener at hvis det i fremtiden blir funnet at verdien er stor, er det mest sannsynlig at det bygges en stoll fra et sted utenfor parkens grenser og inn under malmforekomsten.

Etter at deltakerne såg seg litt rundt ved de forskjellige gruvegangene i Åkervoldgruva, var det på tur tilbake til bilene anledning for den som ønsket det å klyve opp til det gamle bjønnhiet i Grensklompen. Her fikk en se at bamsen hadde hatt en veldig fin utsikt mot Tosteigan og Hærvola.

..............................
Tekst: Johannes Overmo
Foto: Jon Holmlimo