Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

Se bilder fra
Tortåsvollen
Verdalsbilder.no

KART

LAGT UT PÅ NETT:
05.08.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner
Bli med Verdal historielag til Tortåsvollen

Tortåsvollen ligger en 10 minutters gange fra parkeringsplassen ved Kavvelbruenee i Inndalen.

Årets foreløpig siste tur i Verdal historielags egi går til traktene sør for Inndalen tirsdag kveld 15. august. Ivar Lerfald blir turleder, og han får med seg en del ressurspersoner som skal fortelle om lokalhistorien her, om bosettinga i området Ratåm, om setervollene her omkring og om Armfelts felttog i 1718.

Det er bilveg (bomveg) opp til Kavlbruin, og derfra blir det en vandring i lett terreng til Tortåsvollen. Deltakerne må ta med seg en matbit og noe å drikke. Ta med en kopp, for Lerfald kommer til å fyre opp under svartkjelen og servere kaffe.

Turutvalget vil sørge for å samle inn bompengene, kr. 40,- pr. bil. Ellers koster turen ingenting.

........................................
Turutvalget, Verdal Historielag
Johannes Overmo
Foto:
Eystein Ness

............................
OPPSUMMERT:
Tur til Kavelbruin og Tortåsvollen i Inndalen tirsdag 15. august 2017. Oppmøte ved gamle Inndal skole kl. 18.00 for samkjøring. Bompenger kr. 40,- pr. bil vil bli innkrevd. Orientering om lokal historie, bosetting i Ratåm, seterhistorie, Armfeltleia mv underveis. Kaffe fra svartkjel. Ta med kopp og litt å bite i.