Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.
Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
10.08.12

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Historielaget - tur til utvorda er AVLYST*

Historielaget arrangerer busstur til Utvorda 18. august med omvising på festningsverkene som tyskerne bygde under den andre verdenskrig. Utvorda festning ble bygget av tyskerne for å sikre namdalskysten. Stedet ble sett på som strategisk viktig, og Utvorda var det største av tyskernes kystfort på namdalskysten. Det var trolig 1000-1200 arbeidere, krigsfanger, soldater og offiserer i aktivitet på Utvorda under krigen.

«Festung Utvorda» var det største av 11 tyske kystfort som ble bygd ved Namdalskysten og Namsenfjorden.

Pga. liten oppslutning er turen avlyst.
Anlegget hadde 10 store kanoner, granatkastere, luftvern - og maskingeværstillinger, flammekastere, lyskastere og radar. Med dette kontrollerte tyskerne innseilingen til Namsos samt de strategisk viktige områdene på utsiden som var kystleden for konvoier. Stoller og tunneler til ammunisjonslagre og løpegraver danner et nettverk i fjellet. For å betjene dette anlegget ble det oppført 14 betongbunkere med kommandobunkeren som den største.

Fra bussparkeringen til selve festningsverkene er det ca 3 km å gå. Det skal være anlagt sti, men det er en del trapper å forsere. Med gangtid og omvisning i anlegget må det påregnes ca. 2 ½ time.

Turutvalget i Verdal Historielag
......................................................................................................................................

Lørdag 18. august: Busstur til Utvorda. Påmelding til Sende Busstransport. Avreise fra parkerings- plassen ved Verdal Rådhus kl. 09.00. Pris for busstur, guiding, kaffe og middag ca. kr. 700,- pr. person, avhengig av antall deltakere.

Påmelding til Sende Busstrafikk, tlf. 740 40 600, innen mandag 13. august.
PS: Forbehold om avlysing i tilfelle for få påmeldte.

Les mer om Kystfortet Utvorda

......................................................................................................................................
AVLYST!
På grunn av for liten deltakelse har vi sett oss nødt til å avlyse denne turen.
Turutvalget