Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Referat fra turen

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
12.05.2014

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Kveldstur med Historielaget


Bildet viser Våttåberget på toppen sett fra Klinga. Foto: Eystein Ness

Mandag 19. mai vil turutvalget i Verdal Historielag arrangere en tur til Våttåberget på Oklan. Etter at Hilde og Ivar herjet like før jul, er skogen hogd ned , slik at det er en kjempeutsikt derfra. Etter som det blir akkurat 121 år siden Verdalsraset , passer det godt at Øystein Walberg blir med og forteller om raset, om vardene og mange andre av ting fra hans rikholdige kunnskapsbase.

For at det skal være greit også for ikke lokalkjente folk å komme dit, blir det oppmøte ved Rådhuset og samlet kjøring opp til Volhaugen. Det er 20 kroner pr bil i bomavgift.

Etterpå blir det anledning til å bli med på kjøretur til Solemsvollen på Rørasida. Også derfra er det fin utsikt. Per A. Yttermann har bygd opp et fint gårdtun som deltagerne kan få se.

Etter som det skal brukes privatbiler og deltagerne tar litt og ete og drikke selv, vil turen ikke koste noe bortsett fra bompengene. Det blir ikke langt å gå på noen av plassene.

Turutvalget, Verdal historielag

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slik turen er annonsert:

Kveldsvandring opp til Våttåberget i Volhaugen og til Yttermans gård oppå Solemsvolden på Røra

Verdal Historielag har kveldsvandring opp til Våttåberget i Volhaugen og til Yttermans gård oppå Solemsvolden, Røra, mandag 19. mai 2014. Oppmøte på parkeringsplassen sør for Rådhuset på Øra kl. 18.00 for samkjøring i privatbiler. Øystein Walberg tar en orientering på Våttåberget. Ta med kaffe og litt å bite i.

Vel møtt!

Turutvalget

Verdal Historielag på Våttåhaugen 19. mai 2014.
Øystein Walberg orienterer en lydhør forsamling om varder og våttåer i Verdal og omegn.