Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

NATIONAL
BIBLIOTEKET:


Tulipanpikene
(Holmlimo Jon,
(ÅRBOK 2013)

Æ kjæm ihaug «tulipanpikene»
(Andersen, Klaus,
åRBOK 2005)

Video fra
Vera kapell

(YouTube, okt. 2014)


Kjøp
Jubileumsboka
hos Verdal historielag

......................

Prislister for
Verdals historielags publikasjoner

LAGT UT PÅ NETT:
08.08.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner
Historielaget med på nyutgivelse av jubileumsboka om Vera kirke


Allerede fredag vil boksalget komme i gang, forteller soknerådsleder Arve Haldorsen (t.v.) og Johannes Overmo i Verdal historielag.

Historielaget, i samarbeid med Vera sokneråd, utgir nå jubileumsboka for Vera kirke i nytt opplag. I 1999 ble kirkas 100 år markert med boka: Vera kirke - fjellbygdas midtpunkt i 100 år.

Allerede to år etter kirkejubileet var boka utsolgt. De fleste trodde at 1000 eksemplarer skulle være tilstrekkelig for landets minste kirkesokn, som den gang besto av i underkant av 30 personer. Nå er bare 12 bosatt i Vera. Denne uka kunne leder i salgsnemnda Alf Grønskag sammen med Olav Bjørklund, Johannes Overmo og sokne-rådsleder Arve Haldorsen ta imot 750 nye jubileumsbøker. Salgsstart blir allerede fredag - på Tronsmoen, som er arena for Veresspelet.

Det var residerende kapellan Ståle Arne Vansvik som ledet redaksjonskomiteen. Sammen med seg hadde han Håvard Elnes, Joar Olav Nessemo, Hallgeir Pettersen og Johannes Overmo.

Kapell og skole
Da gudshuset i Vera ble tatt i bruk i 1899 hadde det betegnelsen kapell. Men fra 1. januar 1997 fikk Vera offisiell status som eget sokn, på linje med Vuku, Stiklestad og Vinne. Dermed ble Vera Norges minste kirkesokn.
Hallgeir Pettersen har skrevet en interessant artikkel om kirka som skolestue. Her finner vi en elevoversikt fram til skoleåret 1997/1998, da elevene ble flyttet til Volden skole som en prøveordning. Da var det tre elever i Vera. Kapellet ble tatt i bruk som skolelokale kort tid etter at det ble bygget. Det var i flere perioder to-delt skole i Vera, med opp til 24 elever totalt.

Tulipanpiker
Jubileumsboka er en spennende beretning om livet i fjellbygda like ved svenskegrensa. Den handler om mye mer enn kirkeliv og skole, som for øvrig er grundig behandlet. Selvsagt er historia om tulipanpikene fra Nederland omtalt. Den var det journalist Gerd Søraa, født Norum fra Verdal, som satte i gang. Hun var i 1955 journalist-lærling i dagsavisa Nidaros i Trondheim. Journalisten var som eneste reporter referent på et kommune-styremøte, som var lagt til Vera.

Søraa fortalte nokså hverdagslig at det i fjellbygda var 20 ungkarer uten kjerringemner. Meldinga utløste en mediestorm. Verdalsordfører Einar Musum fikk brev fra 15 sykepleiere i Nederland som ville avhjelpe kvinne-mangelen.

De få fastboende i Vera er slett ikke alene i området. I overkant av 350 hytter er spredt over et stort areal. Her er det store muligheter for å få solgt bøker, mener historielagets Johannes Overmo. - Denne boka bør finnes i hver eneste hytte i Vera, sier han med et optimistisk glimt i øyet.

.................
Tekst og foto:

Jon Holmlimo


Her i inngangspartiet til rådhuset, der historielaget har sitt boklager. Det er etter hvert blitt ganske stort - med mange utgivelser. Johannes Overmo (t.v.), leder i salgsnemnda Alf Grønskag, soknerådsleder Arve Haldorsen og Olav Bjørklund, medlem av salgsnemnda.

...............................................
Vera kapell i Verdal kommune
« Vera kirke ble innviet 16. august 1899. Kirka var den første i Norge som ble bygget som kombinert gudshus og skole. Før gikk kirkebygningen i Vera under navnet kapell, men etter at den nye kirkeloven inntrådte i 1997, falt ordet kapell ut. Samtidig fikk Vera også status som eget sokn. Byggverket er i tømmer og har 75 plasser.»
Publisert av Ole Morten Larsen, okt. 2014. Se bilder på YouTube.