Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

SE OGSÅ:
Oppslag fra møtet

LAGT UT PÅ NETT:
07.02.2011

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

I år er det 100 år siden De Værdalske Befestninger stod ferdig. Forening til bevaring av De Værdalske Befestninger vil markere dette med flere aktiviteter i løpet av året.

------------------------------------------------------------------------------------------
PRESSEMELDING
21.03.2011 fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter As:
«Fra Karlstad til Karl Johans Klev»

ONSDAGSTREFF PÅ STIKLESTAD 23. MARS.
Fra Karlstad til Karl Johans Klev
- om bakgrunnen for byggingen av De Værdalske Befestninger.

Det er i år 100 år siden festningsverkene i Vaterholmen stod ferdig. Festningene ble anlagt som en direkte konsekvens av at unionen med Sverige ble oppløst i 1905. Selve byggearbeidet pågikk i om lag to år, men før det hadde debatten vart i tre år, og saken hadde gått flere ganger fram og tilbake mellom de militære fagetater, Forsvarsdepartementet og Stortingets militærkomité.

Foreningen til Bevaring av De Værdalske Befestninger som arbeider for å dokumentere og formidle bygdas forsvarshistorie, har sett nærmere på hva som skjedde før anleggsarbeidet kunne starte. Var det frykten for svensk aggresjon som var den viktigste årsaken til at man bygde festninger? Kan det pekes på andre årsaker, og var det noen som hadde motforestillinger? Og hvorfor ble festningene bygget akkurat der de er og slik de ble?

«Under disse omstændigheder vover ikke komiteen allerede nu at gaa med paa den af departementet æskede bevilgning til et fæstningsgalleri ved Vaterholm»
Stortingets militærkomité, juli 1907

Det er Roald Veimo som belyser problematikken rundt etableringen av festningsverkene i Verdal og han vil prøve å besvare disse og andre spørsmål under onsdagstreffet 23. mars.

Kontaktpersoner:
Per Steinar Raaen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter»
------------------------------------------------------------------

Her er De Værdalske Befestningers foreløpige aktivitetsplan:

  • 23. mars: Onsdagstreff på SNK. - Fra Karlstad til Karl Johans Kleiv, om bakgrunnen for De Værdalske Befestninger. Det blir satt opp en miniutstilling på SNK med samme tema fra ca. 1. mars.

  • Mai/juni: Vandring på Bergyl'n og Skogrøvar'n. Vi ser nærmere på «kanonveien» og sporene etter festningen som ikke ble bygd.

  • 20. august: Markering av DVB's 100 år i ett av festningsgalleriene.

  • 24. og 25. nov.: Stiklestadseminar på SNK. Militærhistorisk seminar (ansvarlig: SNK, med bistand fra Innherred Forsvarsforening).

Aktivitetene vil bli annonsert i media og på vår nye hjemmeside som er under oppbygging.

Trykk på logoen for å besøke hjemmesiden.