Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.


Tekst og foto:
Jon Holmlimo

SE OGSÅ:
Annonsering
av møtet

Nyheter fra Verdal historielag

LAGT UT PÅ NETT:
24.03.2011

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Roald Veimo fortalte på SNKs onsdagstreff om bakgrunnen for byggingen av festningsverkene
i Verdal.

Onsdagstreff starten på festningsjubileet

I år er det 100 år siden festningsanleggene i Inndalen sto ferdige - og denne begivenheten vil ikke gå ubemerket hen. Det sørger Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger for. Onsdagstreffet 23. mars ved Stiklestad nasjonale kultursenter, SNK, ble startskuddet for jubileumsmarkeringen.

Om lag 50 personer hadde møtt fram i medierommet for å få informasjon om bakgrunnen for at festningene ble bygget. Foredragsholder Roald Veimo, sekretær i festningsforeningen, ga en solid innføring i stoffet. Han hadde kalt foredraget «Fra Karlstad til Karl Johans Klev». Veimo skrudde klokka tilbake til august og september i 1905, til den svenske byen Karlstad, da politikere fra Sverige og Norge forhandlet om praktiske løsninger i forbindelse med oppløsningen av unionen.

Et vanskelig punkt i forhandlingene var grensefestningene. Norge måtte rive de fleste av sine festninger mot Sverige. Til gjengjeld godtok våre naboer Norges krav om en demilitarisert sone også på svensk side av grensa. Det var med tungt hjerte at festninger sør i landet ble rigget ned.

Derfor ble det bestemt å bygge nye - blant annet to i Trøndelag - i Stjørdal- og Verdalsdalføret. Begge de nye fest- ningsverkene fikk kanoner og mitraljøser fra de «avvæpnede» festningene.


Konservator Per Steinar Raaen ved SNK ønsket velkommen til det første jubileumsarrangementet for De Værdalske Befestninger. Foto: Kjetil Dillan.

Byggingen av festningene i Verdal tok til i 1909 etter en omfattende politisk diskusjon. Det ble to års anleggs- arbeid. I 1911 var festningsverkene ferdige. Hovedarrangementet for markeringen av 100-årsjubileet skal foregå lørdag 20. august i et av festningsgalleriene. Jubileumsåret avsluttes under et militærhistorisk seminar på Stiklestad 24. og 25. november. Arrangør er SNK og Innherred Forsvarsforening.

De Værdalske Befestninger eies av Forsvaret og disponeres av Verdal kommune. Foreningen til bevaring av festningsanlegget er en frivillig organisasjon som har som formål å holde festningene tilgjengelig for publikum. Dessuten skal den ta vare på, og dokumentere, Verdals forsvarshistoriske tradisjoner og anlegg.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESØK HJEMMESIDEN TIL DE VÆRDALSKE BEFESTNINGER!

 

Hjemmesiden til De Værdalske Befestninger