Søk på  historielagets hjemmeside.
Aktiviteter
Styre, utvalg og om historielaget..
Årbøker og diverse publikasjoner...
Kirkene i Verdal
Lenker
Minnesmerker og bautaer...
Verdalsraset...
Diverse presseomtale av historielaget...
Diverse saker...
Gate- og vegnavn i Verdal kommune
Kulturskatter...
Sagn og historier fra Verdal.

Nyheter fra Verdal historielag

Mer om Vinne Kyrkje
her på hjemmesiden

LAGT UT PÅ NETT:
14.09.2017

Startsiden Aktiviteter Kulturskatter Lenker Minnesmerker Organisatorisk Publiksjoner

Vinne kyrkje feirer 200 år

I disse dager feirer Vinne kyrkje at det er 200 år siden grenda tok i bruk ny kirke. Den offisielle åpninga skjedde på olsokdagen 1817. Tirsdag 12. september ble et fargesprakende jubileumshefte lansert. Redaktør har vært Marit Arnesen Veimo, nylig pensjonert journalist i lokalavisa i Verdal.

At hun dessuten i 22 år var redaktør for Kyrkjeblad for Verdal, gjorde henne særdeles kompetent til å lede redaksjonskomiteen. Hennes medspillere har vært Thomas Berg, Maj Brit Slapgaard Larsen, Geir Egil Larsen og Beate Kristin Sakshaug.

Innholdsrikt jubileumshefte
Jubileumshefte er på 90 sider. Det er innholdsrikt, både når det gjelder fakta og ikke minst bilder. I overkant av 120 bilder og illustrasjoner gjør heftet svært attraktivt.

Nynorsk er det liturgiske språket i menigheten. Det offisielle navnet på kirka er derfor Vinne kyrkje. For 25 år siden var det også jubileumsfeiring i Vinne. Den gang skrev Thomas Berg et hefte, rikt på lokalhistorie, om kirkas liv og virke.

Den nye publikasjonen tar spesielt for seg de siste 25 åra. I denne perioden er alle soknes barn som er døpt fått sine navn på trykk. Heftet byr på mange konfirmantbilder, blant dem også bilder av gullkonfirmanter.
Redaktør Marit Arnesen Veimo (t.h.) fikk på lanserings-dagen blomster og velfortjent takk fra soknerådsleder Maj Brit Slapgaard Larsen.
Lang kirkehistorie
Vinne fikk ny kirke for 200 år siden, men grenda har en betydelig lengre kirkehistorie. Tidligere var det kirke på Hallbakkan. Det eldste skriftet som forteller om Halle kirke er fra 1513, men historikere mener den var betydelig eldre. I 1810 ble det besluttet å erstatte den falleferdige kirkebygningen med ny kirke. Arbeidet var allerede i gang da Halle kirke i 1815 brant ned til grunnen.

Da kirka ble bygd i 1817 var det 30 gårder som tilhørte menigheten. I dag er det om lang 2000 personer som bor i Vinne. Soknerådet har fått trykt et opplag på 600. Det er ikke utenkelig at dette er i minste laget. Heftet som kom på markedet for 25 år siden har lenge vært utsolgt. Men nå er det kommet i nytt opplag. Vinne sokneråd byr derfor på topublikasjoner i anledning 200-årsjubileet. Produksjonen har Sats & Trykk Verdal stått for.

.................
Tekst og foto:

Jon HolmlimoSøndag 24. september blir det festgudstjeneste i Vinne kyrkje. Blant de geistlige som deltar er det nye biskopen i Nidaros, Herborg Oline Finnset. Det blir hennes første opptreden i Nord-Trøndelag.


Soknerådet i Vinne hadde lagt lanseringen av jubileumsskriftet til sanitetshuset på Solheim. Her har soknerådet på tirsdager — en gang i måneden — formiddagstreff. Det var derfor mange til stede under arrangementet.